firstnext123 )  prevlast

Openbare ruimte: 1/3

Fietsdecoratie atelier tijdens straatfeest Courtois autoloze zondag

Buurthuis Bonnevie organiseerde een fietsdecoratie-atelier tijdens het straatfeest in de Courtoisstraat op autoloze zondag. Deze keer was het een feestje enkel onder bewoners van de straat en voorbijgangers.
Het was ook erfgoeddag die zondag en aangezien er in de naburige straat A. La Vallée nr 39 een oude voormalige wasserij te bezoeken was, kwamen ook mensen van buiten de wijk langs de Courtoisstraat.
Velen bleven verwonderd kijken naar de vele bloemen in de straat en feliciteerden de bewoners met dit mooie initiatief!

2015-09-22 18:14:53

Buurt aan het woord: netheid 2015

Als afsluiting van het project "netheid en groen" werd er opnieuw een Buurt aan het woord rond netheid georganiseerd op dinsdag 27 januari in de namiddag. Tijdens het eerste gedeelte gaven enkele bewoners en organisaties uitleg over projecten rond netheid die zij ondernamen,alsook de gebruikte methode en het bekomen resultaat. Er waren 3 tafels en er werd gewerkt met een doorschuifsysteem na 20 minuten.
Tijdens een tweede gedeelte werd het project "Molem ma belle" voorgesteld door een medewerkster van de Vaartkapoen en Cultuur in Molenbeek. Op het einde kreeg de Schepen van openbare netheid van de gemeente Molenbeek, Mr Mahy, het woord om de acties die hij ondernam tijdens zijn voorbije 2 jaar uit te leggen en het resultaat hiervan en welke toekomstige ontwikkelingen hij nog voorziet.
Aan deze buurt aan het worden namen 15 bewoners deel en 5 organisaties.

2015-07-09 18:11:02

Wijkenvelop 2014 rond Leopold II: een nette en groene wijk

Fotoreportage: foto's gemaakt door de wijkfotograaf, Yassine Snoussi en buurthuis Bonnevie.
Project netheid en groen op initiatief van bewoners en buurthuis Bonnevie in het kader van de wijkenvelop van het wijkcontract rond Leopold II.

Actie 1: sensibilisatie rond afval sorteren in grote blokken en bekendmaking van de "containeractie van de gemeente" zaterdag 29 maart op de parking van Zwarte Vijvers.
- maandag 24 maart van 16u tot 18u in de Pastorijstraat: infostand in de straat in samenwerking met de netheidsagenten en deur aan deur aan groot woonblok.
- woensdag 26 maart van 14u tot 16u: infostand in de Courtoisstraat in samenwerking met 2 netheidsagenten van de gemeente en deur aan deur in 4 grote woonblokken.

Actie 2: sensibilisatie afval sorteren en bekendmaking rommelmarkt tijdens Bonneviefeest + bekendmaking repair café: herstellen van defecte goederen door de vzw Solidarité et Savoir.

Actie 3: creatief atelier met kinderen van Foyer vzw rond groen en netheid: schilderen van bolderkarren op woensdag 21 mei en zaterdag 24 mei.

Actie 4: schoonmaakactie in 4 straten, ingroenen van 4 hoeken van de 4 straten en straatfeest
Woensdag 28 mei:
12u tot 14u: schoonmaak van voetpaden in 4 straten en ingroenen van de 4 hoeken van de 4 straten (Pastorijstraat, St Jozefstraat, Courtoisstraat en Werkhuizenstraat)
14u tot 18u: Straatfeest in de Courtoisstraat en straatfeest in de Werkhuizenstraat in samenwerking met JES vzw, Foyer vzw en Baobabbelgium vzw.

Actie 5: buurt aan het woord "netheid" op dinsdag 27 januari 2015 van 13u30 tot 15u30: dialoog tussen bewoners en verenigingen en de schepen van openbare Netheid van de gemeente Molenbeek.

2015-04-10 16:09:40

Lenteschoonmaak 20 maart 2013
en Buurt aan het woord rond netheid april 2013

In 2013 wouden verschillende bewoners (St Jozefstraat- Finstraat-Courtoisstraat en Pastorijstraat) opnieuw een netheidactie ondernemen of ermee starten.
Buurthuis Bonnevie heeft deze actieve bewoners van elke straat bij elkaar gebracht en voorgesteld om samen een actie te doen op dezelfde dag in 6 straten. Straten waar gemotiveerde bewoners zijn die een netheidactie wensen te organiseren.
Deze groep bewoners heeft de hulp ingeroepen van de gemeente en een samenwerking gevraagd met de netheidagenten van de gemeente om samen te werken aan de "lenteschoonmaakactie" op woensdagnamiddag 20 maart 2013.

De actieve bewoners (2 per straat) zijn tijdens het weekend voor de actie gaan aanbellen aan alle woningen in de straat om de lenteschoonmaakactie aan te kondigen. De bedoeling is om op woensdagnamiddag 20 maart allemaal zijn/haar stoep te kuisen.

Vervolgens zijn de actieve bewoners woensdagmiddag samengekomen in het buurthuis Bonnevie om informatie- en sensibilisatiemateriaal en vuilniszakken te komen ophalen. Nadien hebben de actieve bewoners elk een netheidagent meegenomen naar hun zone om samen met hem deur aan deur te gaan.

Bij het deur aan deur gaan, kregen de bewoners uitleg over afvalbeleid en werden het volgende uitgedeeld:
- een afvalkalender met ophalingen van blauwe en gele zakken, waarop ook het gratis telnummer voor gratis groot huisvuil aan huis te laten ophalen.
- de netheidagenten hebben het systeem van afval sorteren uitgelegd en wat je met chemisch afval moet doen.
-aanwezig afval in de straat werd verzameld en op de hoek van de straat geplaatst waar de gemeente dit kwam ophalen op het einde van de actie.

Resultaten:
- veel bewoners hebben hun deur geopend op de woensdagnamiddag, blijkbaar een goed moment om mensen te bereiken
- de bewoners waren blij met de afvalkalender en vonden dit zeer nuttig, sommigen zeiden dat ze die op de frigo zouden hangen evenals de affiche over gratis ophaling van groot huisvuil (5m³) door de gemeente (zonder dat je thuis moet zijn)
- de netheidagenten vonden het zeer aangenaam om samen met bewoners te werken aan een nette wijk
- jammergenoeg was het nog heel koud die dag en regende het op het einde, waardoor niet veel bewoners hun stoep hebben gekuist, maar een aantal zeiden dat ze dit reeds het weekend hadden gedaan bij de aankondiging van de actie.

Buurt aan het woord "netheid" op 13 april 2013

Buurthuis Bonnevie heeft het initiatief genomen om een avond "de buurt aan het woord" te organiseren rond het thema netheid. Waarom dit thema? Voor de verkiezingsperiode, tijdens de maanden december 2011 tot maart 2012 hebben we een bevraging georganiseerd in Molenbeek bij 230 bewoners et uit die bevraging kwam het probleem rond netheid als prioriteit naar boven. Deze prioriteitennota (met nog andere thema's) werd gegeven aan de verantwoordelijken van de verschillende politieke partijen in Molenbeek in mei 2012 om opgenomen te worden in hun politiek programma voor de verkiezingen en na de verkiezingen opgenomen te worden door het nieuwe college van Molenbeek in het beleidsakkoord.

De nieuwe Schepen van netheid Mr Olivier Mahy heeft zijn beleid rond netheid voor de komende 6 jaar voorgesteld en vervolgens hebben de deelnemers de tijd gekregen om te praten in 3 kleine groepjes aan 3 tafels met de verantwoordelijken van de 3 netheiddiensten van de gemeente Molenbeek:

Mr Medhi: dienst incivisme
Mr Naeye: dienst openbare reinheid
Mr Guillmain: Nette wijk in kader van wijkcontract Cinema Bellevue


2015-02-25 18:35:31

Project van bewoners "Beter leven in een propre wijk" 2012

Project: Beter leven in een nette wijk

Project ingediend door 2 bewoners bij Koning Boudewijnstichting in 2012. Buurthuis Bonnevie bood hen logistieke ondersteuning en hielp hen met contact opnemen van de schepen van Netheid van de gemeente Molenbeek en zijn diensten.

Planning:
zaterdag 17/03/2012
Bijeenkomst van werkgroep netheid in een gedeelte van de wijk
(4 straten: A.La Vallée- Courtois-Koor en Hoopstraat)

woensdag 21/03/2012
voorstelling van actieplan aan schepen van Netheid van de gemeente Molenbeek en vraag om medewerking te verlenen.

02/04/2012-15/04/2012
acties gedurende de 2 weken van de Paasvakantie in de 4 straten:
- affichecampagne achter de ramen + deur aan deur informeren en sensibiliseren in samenwerking met netheidsagenten van de gemeente Molenbeek: affiche met gratis nummer gratis ophalingen van groot huisvuil aan huis door de gemeente en het gewest. uitleg over afval sorteren.
- bloembakkenatelier om aan de balkons te hangen in de 4 straten.
- creatie van panelen rond thema netheid met kinderen van Foyer vzw en de school Sainte-Ursule onder begeleiding van een artiest en installatie van de panelen in de Courtoisstraat door de klusjesdienst van buurthuis Bonnevie.wandeling met Schepen van netheid in de 4 straten en bewoners getuigen en duiden de problemen aan.
en deelname aan de oproep van de Schepen van Netheid om stoep te kuisen op 12 mei 2012.

woensdag 09/05/2012-16/05/2015
- aanpakken van sluikstortplekken: plaatsen van grote bloempotten in de Engelsestraat en op de hoek van de A. La Vallee en hoopstraat. plaatsing van vuilnisbakken op de hoek van de Courtois en A. la Vallee straat en op de hoek met de Hoopstraat.

zaterdag 02/06/2012: een straatfeest nette wijk in de Courtoisstraat voor de 4 straten en evaluatie bij de bewoners.

2015-02-24 19:51:56

firstnext123 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Openbare ruimte

Openbare ruimte: kwalitatieve openbare ruimten die fungeren als plaatsen van uitwisseling en ontmoeting en inrichting van openbare ruimte opdat deze speelser, groener, veiliger en netter worden en zo sociale cohesie en dynamiek in de wijk bevordert.