Adolphe Lavalléestraat: resultaat klimplanten juli 2012

Pas in de maand november 2011 werden klimplanten aangeplant in de Adolphe Lavalléestraat, omdat er moest gewacht worden op het einde van de heraanleg van deze straat in het kader van wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts.
Niet alle klimplanten hebben de winter evengoed overleefd. Het resultaat aan klimplanten is beperkt, maar er werden wel andere bloemen en planten aangeplant.

9 bewoners van de A. Lavalléestraat namen deel aan het project Extravert in het kader van het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts 2005-2009 (2011)

2012-07-27 17:33:09

Jennartstraat een weelde van groen en kleurrijke bloemen

Op 9 oktober 2010 vond er een klimplantactie en straatfeest plaats in kader van het wijkcontract werkhuizen-mommaerts en project van quartier vert IEB. uit deze klimplantactie en straatfeest groeide een heus bewonerscomité die vast van plan waren verder zich in te zetten voor hun straat. Het vervolg was opnieuw een straatfeest op 9 oktober 2011 en indiening vraag voor verlening van het project quartier vert in 2011. Met de subsidies verkregen uit project quartier vert werden bloembakken aangekocht en hangpotten en nieuwe klimplanten alsook een hekje en plantjes aan de voetstukken van de 2 bomen geplaatst in het begin van de jennarstraat. Om dit alles te vieren werden ook de vlaggetjes opnieuw buiten gehaald en opgehangen. Het is een groot plezier om door de jennartstraat te lopen, echt de moeite! Deze foto's werden genomen op woensdag 25 juli 2012.

27 bewoners van de jennartstraat namen deel aan extra vert project in kader van wijkcontract werkhuizen-mommaerts 2005-2009 (2011)

2012-07-27 17:21:14

Resultaat klimplanten courtoisstraat in Molenbeek juli 2012

Klimplanten werden aangeplant in kader van wijkcontract werkhuizen-mommaerts in de maand november 2009. Sindsdien is de courtoisstraat een weelde geworden van groen en kleur. één bewoonster in de straat is gestart met het hangen van bloembakken en het plaatsen van bloempotten voor de deur en heeft zo de anderen in de straat gemotiveerd hetzelfde te doen. Het resultaat is geweldig!! Loop zeker eens langs deze vaak vergeten straat op het uiteinde van de wijk.

14 bewoners namen deel aan het project extra-vert in kader van wijkcontract werkhuizen-mommaerts 2005-2009.

2012-07-27 17:02:55

Geveltuintjes: bewoners mobiliseren en aanvragen verzamelen

In 2007 overhandigden we de gemeente een dossier met 45 aanvragen voor klimplantgaten in de 8 straten die heraangelegd zullen worden. Tegen de zomer van 2009 verzamelden we de aanvraag van 68 gezinnen uit 8 straten die niet heraangelegd zouden worden. In deze straten kon men meteen van start gaan met het aanmaken van klimplantgaten in de voetpaden, voor de straten die heraangelegd zouden worden is het wachten tot 2011 alvorens de werken uitgevoerd werden en klimplantgaten aangemaakt kunnen worden.

2011-01-19 15:35:37

Inplanting en inhuldiging muur dienstencentrum Randstad

Bij Dienstencentrum Randstad komen veel mensen over de vloer (koer). Voor een warme maaltijd, voor allerlei activiteiten van verschillende verenigingen, voor Nederlandse les en allerlei verenigingen hebben er een lokaal.
De binnenkoer heeft hoge muren, uitstekend voor klimplanten. Perfect om een beetje natuur toe te laten op de grijze koer van dit terrein.
Een 15m lange plantstrook was het plan. GREEN vzw hielp Randstad kiezen wat we daar zouden planten: 2 lei-appelbomen, doornloze bramen, frambozen, rode bessen, winterjasmijn, een klimroos, een druivelaar kamperfoelie en hop, en allerlei kruiden voor de keuken.
We vonden een aantal vrouwen, die niet vies waren om hun handen in de aarde te steken, bij Brusselleer bij de les Nederlands.
De 25ste november bij goed plantweer, mistig, regenachtig, kregen deze vrouwen eerst een vorming over natuur in de stad en welke planten er zouden geplant worden en daarna gingen we over tot het echte planten.

Twee weken later op de kerstmarkt bij glühwein en gepofte kastanjes van het dienstencentrum Randstadt, besloten we de plantstrook in te huldigen en te tonen aan alle andere bezoekers van het Dienstencentrum. Twee Molenbeekse schepenen konden er ook een boodschapje kwijt. En nu maar wachten op de lente…
 

2010-11-29 16:48:18

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

ExtraVert

Duurzame wijken

Het project extra-vert werd opgestart in het wijkcontract (2005) Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens de gemeentelijke voorstudie van het wijkcontract signaleerden verschillende bewoners de grote dichtheid van de wijk en het gebrek aan groen. Buurthuis Bonnevie kreeg de opdracht om bewoners te betrekken bij het aanleggen van geveltuintjes voor de periode september 2006 tot december 2009. Het buurthuis wil dit project als een springplank gebruiken om breder te werken aan het leefmilieu, vanuit het perspectief van duurzame wijken.

Geveltuintjes

In de eerste plaats werd er gewerkt aan het ondersteunen van bewoners die een geveltuintje willen aanleggen, zowel in de straten die heraangelegd zullen worden in het wijkcontract als in de andere straten. Met de schepen van leefmilieu en de verantwoordelijke van de dienst openbare werken werden afspraken gemaakt om dit project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende intervenanten.

Groene eilandjes

Bij de bouw van het appartementsblok voor 21 gezinnen in de Sint Jozefstraat werd een binnenruimte vrij gemaakt. Het grasveldje heeft weinig ecologische waarde terwijl het zowat de enige groene ruimten voor het gehele huizenblok is. Het Woningfonds bood ons aan om de tuin natuurvriendelijker in te richten met hulp van een onderneming en maakte hiervoor een budget vrij. In tussentijd organiseerden we activiteiten rond natuureducatie voor de kinderen in de tuin en hielpen de kinderen mee met de ecologische heraanleg en onderhoud van de tuin.

Binnenkoer van Dienstencentrum Randstadt

Hier werd een compostvat voor de keuken geinstalleerd en werd er een voorstel uitgewerkt voor het ingroenen van een muur van de binnenkoer. Samen met de leerlingen van brusselleer die les volgen in Randstadt en onder begeleiding van GREEN vzw werd deze muur aangeplant. De aanplanting van de muur werd ingehuldigd voor het publiek, de senioren, van het dienstencentrum randstadt.

Mobiliteitsdag

Op autoloze zondag nodigen we buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om verschillende facetten van Molenbeek te ontdekken, zoals gekende en minder gekende groene eilandjes van Molenbeek.

Bloemenmarkt

Tijdens de maand mei wordt er een bloemenmarkt georganiseerd in het Bonneviepark, waarbij aandacht gegeven wordt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent leefmilieu. Een activiteit waar zowel oude als nieuwe bewoners van Molenbeek interesse voor hebben en die hierom jaarlijks herhaald zal worden.