Inplanting en inhuldiging muur dienstencentrum Randstad

Bij Dienstencentrum Randstad komen veel mensen over de vloer (koer). Voor een warme maaltijd, voor allerlei activiteiten van verschillende verenigingen, voor Nederlandse les en allerlei verenigingen hebben er een lokaal.
De binnenkoer heeft hoge muren, uitstekend voor klimplanten. Perfect om een beetje natuur toe te laten op de grijze koer van dit terrein.
Een 15m lange plantstrook was het plan. GREEN vzw hielp Randstad kiezen wat we daar zouden planten: 2 lei-appelbomen, doornloze bramen, frambozen, rode bessen, winterjasmijn, een klimroos, een druivelaar kamperfoelie en hop, en allerlei kruiden voor de keuken.
We vonden een aantal vrouwen, die niet vies waren om hun handen in de aarde te steken, bij Brusselleer bij de les Nederlands.
De 25ste november bij goed plantweer, mistig, regenachtig, kregen deze vrouwen eerst een vorming over natuur in de stad en welke planten er zouden geplant worden en daarna gingen we over tot het echte planten.

Twee weken later op de kerstmarkt bij glühwein en gepofte kastanjes van het dienstencentrum Randstadt, besloten we de plantstrook in te huldigen en te tonen aan alle andere bezoekers van het Dienstencentrum. Twee Molenbeekse schepenen konden er ook een boodschapje kwijt. En nu maar wachten op de lente…
 

2010-11-29 16:48:18

Straatfeest en plantactie in de Jennartstraat

Zaterdag 9 oktober 2010 was zowat de laatste zomerse dag en precies die dag hadden de bewoners van de Jennartstraat uitgekozen voor een groots straatfeest en een klimplant-actie.
Aanleiding was het maken van gaten in de voetpaden voor klimplanten in de straat. 27 bewoners tekenden hier voor in. Er werd samen geplant, gespeeld, gesprongen op het springkasteel, gegeten van de overvloedige en ongelooflijk lekkere hapjes klaargemaakt door heel wat bewoners, er werd met bewondering gekeken naar de free-style basket, geluisterd naar de muzikanten-bewoners, en vooral werd er veel gepraat en zelfs gedanst met elkaar…
Iedereen droeg zijn steentje bij het was een plezier hieraan mee te werken.

2010-10-10 16:20:26

Lentefeest: bloemenmarkt en activiteiten extravert

In mei 2010 werd er een lentefeest georganiseerd in het Bonneviepark met de jaarlijkse bloemenmarkt. Maar deze keer werden er ook verschillende sensibiliseringsactiviteiten voorzien rond leefmilieu, namelijk compostatelier, atelier rond afval sorteren, belang van vogels in de stad (gierzwaluw), bloemetjes planten.
Er werd een kaartsysteem voorzien waarbij alle kinderen alle ateliers moesten bezoeken en antwoord vinden op een aantal vragen en materiaal verzamelen (potgrond, bloempot, enz) zo hun kaart konden vullen. Met deze gevulde kaart konden ze een bloemetje verkrijgen en deze planten in een bloempot. Dit spel was een groot succes en zorgde ervoor dat ouders en kinderen op de hoogte gebracht werden rond verschillende leefmilieuthema's tijdens de bloemenmarkt.

2010-06-30 16:04:46

Woningfondstuin: werknamiddagen voor kinderen in hun binnentuin

Na de heraanleg van de tuin door de werkmannen van "les jeunes jardiniers" organiseerden we verschillende werknamiddagen waarop kinderen wonende in het woningblok van het woningfonds verder de ecologische binnentuin aanlegden en planten onderhouden: klimplanten en kruiden planten, planten snoeien, enz

2010-06-04 17:14:39

Klimplantacties tijdens paasvakantie 2010

Het was een actief jaar voor de ingroening van de buurt. We hebben lang gewacht op de gemeentelijke dienst DUQ die gaten in de stoep voor klimplanten of de plantstrook bij Randstad maakten. Maar in de lente konden we aan het planten gaan in verschillende straten die in het wijkcontract niet worden heraangelegd, namelijk; de Engelsestraat, de Laeremansstraat, het tweede deel van de Mommaertsstraat, de werkhuizenstraat, voorspoedstraat, sint-mariastraat.
Het waren één voor één ontmoetingen met mensen die zich inzetten voor hun straat, hun buurt en bereid zijn één of twee (klim)planten te verzorgen. Deze plantactie schept een band.

2010-05-25 15:18:12

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

ExtraVert

Duurzame wijken

Het project extra-vert werd opgestart in het wijkcontract (2005) Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens de gemeentelijke voorstudie van het wijkcontract signaleerden verschillende bewoners de grote dichtheid van de wijk en het gebrek aan groen. Buurthuis Bonnevie kreeg de opdracht om bewoners te betrekken bij het aanleggen van geveltuintjes voor de periode september 2006 tot december 2009. Het buurthuis wil dit project als een springplank gebruiken om breder te werken aan het leefmilieu, vanuit het perspectief van duurzame wijken.

Geveltuintjes

In de eerste plaats werd er gewerkt aan het ondersteunen van bewoners die een geveltuintje willen aanleggen, zowel in de straten die heraangelegd zullen worden in het wijkcontract als in de andere straten. Met de schepen van leefmilieu en de verantwoordelijke van de dienst openbare werken werden afspraken gemaakt om dit project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende intervenanten.

Groene eilandjes

Bij de bouw van het appartementsblok voor 21 gezinnen in de Sint Jozefstraat werd een binnenruimte vrij gemaakt. Het grasveldje heeft weinig ecologische waarde terwijl het zowat de enige groene ruimten voor het gehele huizenblok is. Het Woningfonds bood ons aan om de tuin natuurvriendelijker in te richten met hulp van een onderneming en maakte hiervoor een budget vrij. In tussentijd organiseerden we activiteiten rond natuureducatie voor de kinderen in de tuin en hielpen de kinderen mee met de ecologische heraanleg en onderhoud van de tuin.

Binnenkoer van Dienstencentrum Randstadt

Hier werd een compostvat voor de keuken geinstalleerd en werd er een voorstel uitgewerkt voor het ingroenen van een muur van de binnenkoer. Samen met de leerlingen van brusselleer die les volgen in Randstadt en onder begeleiding van GREEN vzw werd deze muur aangeplant. De aanplanting van de muur werd ingehuldigd voor het publiek, de senioren, van het dienstencentrum randstadt.

Mobiliteitsdag

Op autoloze zondag nodigen we buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om verschillende facetten van Molenbeek te ontdekken, zoals gekende en minder gekende groene eilandjes van Molenbeek.

Bloemenmarkt

Tijdens de maand mei wordt er een bloemenmarkt georganiseerd in het Bonneviepark, waarbij aandacht gegeven wordt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent leefmilieu. Een activiteit waar zowel oude als nieuwe bewoners van Molenbeek interesse voor hebben en die hierom jaarlijks herhaald zal worden.