Straatfeest en plantactie in de Jennartstraat

Zaterdag 9 oktober 2010 was zowat de laatste zomerse dag en precies die dag hadden de bewoners van de Jennartstraat uitgekozen voor een groots straatfeest en een klimplant-actie.
Aanleiding was het maken van gaten in de voetpaden voor klimplanten in de straat. 27 bewoners tekenden hier voor in. Er werd samen geplant, gespeeld, gesprongen op het springkasteel, gegeten van de overvloedige en ongelooflijk lekkere hapjes klaargemaakt door heel wat bewoners, er werd met bewondering gekeken naar de free-style basket, geluisterd naar de muzikanten-bewoners, en vooral werd er veel gepraat en zelfs gedanst met elkaar…
Iedereen droeg zijn steentje bij het was een plezier hieraan mee te werken.

2010-10-10 16:20:26

Lentefeest: bloemenmarkt en activiteiten extravert

In mei 2010 werd er een lentefeest georganiseerd in het Bonneviepark met de jaarlijkse bloemenmarkt. Maar deze keer werden er ook verschillende sensibiliseringsactiviteiten voorzien rond leefmilieu, namelijk compostatelier, atelier rond afval sorteren, belang van vogels in de stad (gierzwaluw), bloemetjes planten.
Er werd een kaartsysteem voorzien waarbij alle kinderen alle ateliers moesten bezoeken en antwoord vinden op een aantal vragen en materiaal verzamelen (potgrond, bloempot, enz) zo hun kaart konden vullen. Met deze gevulde kaart konden ze een bloemetje verkrijgen en deze planten in een bloempot. Dit spel was een groot succes en zorgde ervoor dat ouders en kinderen op de hoogte gebracht werden rond verschillende leefmilieuthema's tijdens de bloemenmarkt.

2010-06-30 16:04:46

Woningfondstuin: werknamiddagen voor kinderen in hun binnentuin

Na de heraanleg van de tuin door de werkmannen van "les jeunes jardiniers" organiseerden we verschillende werknamiddagen waarop kinderen wonende in het woningblok van het woningfonds verder de ecologische binnentuin aanlegden en planten onderhouden: klimplanten en kruiden planten, planten snoeien, enz

2010-06-04 17:14:39

Klimplantacties tijdens paasvakantie 2010

Het was een actief jaar voor de ingroening van de buurt. We hebben lang gewacht op de gemeentelijke dienst DUQ die gaten in de stoep voor klimplanten of de plantstrook bij Randstad maakten. Maar in de lente konden we aan het planten gaan in verschillende straten die in het wijkcontract niet worden heraangelegd, namelijk; de Engelsestraat, de Laeremansstraat, het tweede deel van de Mommaertsstraat, de werkhuizenstraat, voorspoedstraat, sint-mariastraat.
Het waren één voor één ontmoetingen met mensen die zich inzetten voor hun straat, hun buurt en bereid zijn één of twee (klim)planten te verzorgen. Deze plantactie schept een band.

2010-05-25 15:18:12

Fietstocht 'groene zones' in Molenbeek

Op zondag 20 september was het mobiliteitsdag in heel het Brussels Gewest. Op deze dag organiseert Buurthuis Bonnevie in kader van het project ExtraVert traditiegetrouw een fietstocht. Dit jaar kozen we voor het thema groene ruimten in Molenbeek.

We bezochten verschillende groene ruimten en enkele verenigingen en de gemeente gaven uitleg. We kwamen langs een klein afgebakend terrein met een muurschildering gemaakt door de jongeren van WMKJ Centrum West. Zij ijveren al jaren om hier een groen parkje van te maken. In het wijkcontract Westoevers werd de aanleg van dit parkje opgenomen. In datzelfde wijkcontract is er een ingroeningsproject dat een openbare tuin aanlegt op een leegstaand terrein waar men groenten in bakken kweekt en een oven plaatst om brood te bakken. Vervolgens gaf vzw La Rue ons uitleg over het participatieproces met bewoners rond de ontwikkeling van de zone van het Weststation. De Schepen van leefmilieu, Mr Gypers legde het ecologisch beheer van de parken in Molenbeek uit. We kwamen langs het Marie-josépark, Muzenpark, het park van het Karreveldkasteel. In deze parken vind je aangelegde zones, maar ook beschermde natuurzones waar wandelaars niet in kunnen en waar de natuur met rust gelaten wordt. Naast deze parken onderhoudt en beheert de gemeente ook een aantal tijdelijke groene zones op leegstaande gemeentelijke bouwgronden. De fietstocht werd beëindigd aan de grootste natuurlijke zone in deze gemeente, namelijk het Scheutbos. De vrienden van het Scheutbos gaven uitleg over hun acties en activiteiten.

2009-10-12 18:29:40

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

ExtraVert

Duurzame wijken

Het project extra-vert werd opgestart in het wijkcontract (2005) Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens de gemeentelijke voorstudie van het wijkcontract signaleerden verschillende bewoners de grote dichtheid van de wijk en het gebrek aan groen. Buurthuis Bonnevie kreeg de opdracht om bewoners te betrekken bij het aanleggen van geveltuintjes voor de periode september 2006 tot december 2009. Het buurthuis wil dit project als een springplank gebruiken om breder te werken aan het leefmilieu, vanuit het perspectief van duurzame wijken.

Geveltuintjes

In de eerste plaats werd er gewerkt aan het ondersteunen van bewoners die een geveltuintje willen aanleggen, zowel in de straten die heraangelegd zullen worden in het wijkcontract als in de andere straten. Met de schepen van leefmilieu en de verantwoordelijke van de dienst openbare werken werden afspraken gemaakt om dit project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende intervenanten.

Groene eilandjes

Bij de bouw van het appartementsblok voor 21 gezinnen in de Sint Jozefstraat werd een binnenruimte vrij gemaakt. Het grasveldje heeft weinig ecologische waarde terwijl het zowat de enige groene ruimten voor het gehele huizenblok is. Het Woningfonds bood ons aan om de tuin natuurvriendelijker in te richten met hulp van een onderneming en maakte hiervoor een budget vrij. In tussentijd organiseerden we activiteiten rond natuureducatie voor de kinderen in de tuin en hielpen de kinderen mee met de ecologische heraanleg en onderhoud van de tuin.

Binnenkoer van Dienstencentrum Randstadt

Hier werd een compostvat voor de keuken geinstalleerd en werd er een voorstel uitgewerkt voor het ingroenen van een muur van de binnenkoer. Samen met de leerlingen van brusselleer die les volgen in Randstadt en onder begeleiding van GREEN vzw werd deze muur aangeplant. De aanplanting van de muur werd ingehuldigd voor het publiek, de senioren, van het dienstencentrum randstadt.

Mobiliteitsdag

Op autoloze zondag nodigen we buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om verschillende facetten van Molenbeek te ontdekken, zoals gekende en minder gekende groene eilandjes van Molenbeek.

Bloemenmarkt

Tijdens de maand mei wordt er een bloemenmarkt georganiseerd in het Bonneviepark, waarbij aandacht gegeven wordt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent leefmilieu. Een activiteit waar zowel oude als nieuwe bewoners van Molenbeek interesse voor hebben en die hierom jaarlijks herhaald zal worden.