Bonne vie op de 89

Op initiatief van Objectief vzw (Beweging voor gelijke rechten) en samen met enkele enthousiaste partnerorganisaties (Buurthuis Bonnevie, gemeente Molenbeek, Cles, Kicot, Jes, BIM, preventiedienst MIVB) werd op 29 oktober een groots feest in het Bonneviepark georganiseerd.
Bedoeling was te werken aan een positieve dynamiek tussen jongeren en wijkbewoners enerzijds, en chauffeurs van de MIVB anderzijds. Dit alles kadert in het verbeteren van de sfeer op het openbaar vervoer.

Onder een stralende zon ging er een voetbalwedstrijd door met kinderen en jongeren uit de buurt én buschauffeurs van de MIVB. De bus 89 die aan het Bonneviepark passeert werd feestelijk verwelkomd met koffie en koekjes aangeboden door enkele bewoners en begeleid door een accordeonist. Ondertussen werden er bakken zo hoog mogelijk gestapeld, kinderen aan de lopende band geschminkt, en werden er prachtige schilderwerken gemaakt samen met een kunstenaar. Een Algerijnse en Turkse bewoonster zorgden voor een heerlijke chorba en linzensoep.
Een initiatief met een positieve boodschap, zeker voor herhaling vatbaar!

2011-12-23 16:47:09

Bonnevie herleeft

"Bonnevie, dat betekent iets. De naam van deze straat is een vlag geworden waar we achter staan, het symbool van een buurt, de verwezenlijking van een droom. Hier hebben mensen, gedreven door een ideaal, bewoners, jongeren en kinderen zich jarenlang ingezet om een speel en ontmoetingsruimte te bedenken en te creëren....Het Bonneviepark."

Citaat van Roland Vandenhove (Notre coin de Quartier vzw)

2011-12-23 13:43:51

Wereldkaartactiviteit en infostands in Bonneviepark

Op woensdag 5 oktober 2011 organiseerde buurthuis Bonnevie in samenwerking met vzw BON, Sampa (Cles), Kicot (Cles) en Leefmilieu Brussel (BIM) een animatieve en informatieve activiteit in het Bonneviepark. Dit met steun van de dienst gesubsidieerde werken van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek binnen het wijkcontract Cinema Bellevue.

Vanuit het onthaal van buurthuis Bonnevie bleek het oportuun om organisaties uit de buurt uit te nodigen om hun werking kenbaar te maken bij het publiek van en in het Bonneviepark. Deze keer nodigden we Bon vzw (inburgering onthaal nieuwkomers) en Sampa (hulp aan nieuwkomers) uit in het bonneviepark, daar we vaststelden dat het publiek van het bonneviepark interesse heeft en zou kunnen hebben om deel te nemen aan cursussen bij deze organisaties.

Aansluitend organiseerden we een wereldkaartactiviteit met als doel om publiek van het Bonneviepark kennis te laten maken met elkaars cultuur en (eet)gewoonten. Het publiek van het bonneviepark is heel divers, maar men kent niet goed elkaars cultuur. Enkele vrouwen (bezoekers) van het Bonneviepark stelden hun cultuur voor aan de hand van typische hapjes uit hun land van herkomst: Somalië, Turkije, Algerije, Roemenië. En de andere bezoekers van het Bonniepark kon komen kennismaken en hapjes proeven van elk land.

En de kinderen konden zich laten schminken in het schminkatelier georganiseerd door de jongeren (meisjes) van kicot. De kinderen konden kiezen uit verschillende vlaggen van verschillende landen om op hun wang te laten schilderen en een andere vlag dan de vlag van hun eigen land van herkomst.

2011-10-17 16:37:41

Fotoreportage activiteiten tijdens Bonnevie Herleeft feest op zaterdag 7 mei 2011

Op zaterdag 7 mei was het zover, de lang verwachte opening van de nieuwe speelzone en de speelactiestraat tijdens het Bonnevie Herleeft feest. Het weer was prachtig en de opkomst overweldigend.
Tijdens de voormiddag ging er een voetbalwedstrijd door en uiteindelijk na de laatste controle van de nieuwe speeltuigen ging om 13u de nieuwe speelzone open. Het was duidelijk dat de kinderen reeds lange tijd vol ongeduld op dit moment hadden gewacht, want toen de hekken van de werf werden weggehaald ontstond er een heuse stormloop. Vanaf 14u startte er een divers aanbod van animaties georganiseerd door de buurtorganisaties en hun publiek. Jong en oud genoten van de toffe sfeer in een aangename, groene omgeving met fantastische spelinfrastructuur.

Dit feest was mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van mensen en middelen vanuit de naburige scholen, organisaties en diensten uit molenbeek en de beheerder van het park die dit feest samen voorbereidden en uitvoerden! Hierom hartelijk dank aan allen die aan dit feest meewerkten!

BIM, Buurthuis Bonnevie, Notre Coin De Quartier, CLES (KICOT), Vierwindenschool, École Sainte-Ursule, Brom-Brede School Molenbeek, Dienst gesubsidieerde projecten van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Cultuurdienst Molenbeek, De Vaartkapoen, Dar Al Amal, Bon VZW, Gemeentelijke spelotheken, Bibliothèques communales francophones, Buurtsport Brussel, Centre Comète Amo, Foyer des jeunes, Dienst nette Wijk van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

2011-06-01 15:46:36

Inhuldiging nieuwe speelzone Bonneviepark op zaterdag 7 mei 2011 om 13u

   [...]

Op zaterdag 7 mei 2011 om 13u werd het nieuwe speelplein van het Bonneviepark geopend, dit na 1 jaar werf. De groene zone heeft een grote speelzone voor de vele kinderen van de wijk Bonnevie in Molenbeek. De speelzone werd bedacht door het architectenbureau Suède 36 en de vele gebruikers van het Bonneviepark tijdens de inspraakateliers georganiseerd in 2009 door buurthuis Bonnevie in samenwerking met andere buurtorganisaties. De opening van de nieuwe speelzone vond plaats op zaterdag 7 mei 2011 om 13u. Het ongeduld en enthousiasme van de kinderen was groot en dit is te zien op de film!

2011-05-10 13:43:10

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Bonneviepark

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) schreef een participatieopdracht uit mbt de herinrichting van het Bonneviepark.

Dit participatieproces had vooral tot doel de speelzone her aan te leggen. Er werd reeds een lange participatieweg afgelegd in de geschiedenis van het Bonneviepark en dit leverde een dynamiek op rond het park. De opdracht waarvoor vzw Buurthuis Bonnevie werd weerhouden ism Kind en Samenleving luidt: ... de verwachtingen en noden van bewoners en toekomstige gebruikers zo goed mogelijk te evalueren, te komen tot een actieve deelname van alle leeftijdsklassen en te voorzien in een methodologie omtrent de acties die moeten worden opgezet om, bij de toekomstige gebruikers, een gevoel van toe-eigening aanzien van de nieuwe infrastructuur op te wekken.

Een tweede opdracht stelt het bureau Suède36 aan voor het ontwerpen van de speelzone.

Een vervolgopdracht voor Buurthuis Bonnevie op vraag van BIM ging van start in maart 2010.

Deze opdracht houdt in dat we de buurt informeren omtrent het verloop van de werken in het park, dat we op zoek gaan naar organisaties om animaties te voorzien tijdens het verloop van de werken.Evenals ateliers te organiseren rond het opstellen van een charter "samenleven in het park" ism de 2 partners actief in het Bonneviepark, Kicot (CLES) en BIM-animatoren.

En tenslotte het inhuldigingsfeest van de nieuwe speelzone in het Bonneviepark met zoveel mogelijk partners voor te bereiden en uit te werken.