Nieuwe speelzone voor Bonneviepark

Denk met ons mee! Wij hadden graag geweten welke speelnoden, behoeften en voorkeuren jullie hebben voor de nieuwe herinrichting van het park. Leeftijd speelt geen rol, het park is er voor iedereen.

Hoe kom je aan informatie over de heraanleg van de speelzone van het Bonneviepark?
-Informatieborden lezen aan de 2 ingangen van het park
-Bonnevieparkkrantje lezen dat 4 maal verschijnt in de bus en ook op andere locaties
-Website buurthuis Bonnevie

2009-03-10 18:21:03

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Bonneviepark

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) schreef een participatieopdracht uit mbt de herinrichting van het Bonneviepark.

Dit participatieproces had vooral tot doel de speelzone her aan te leggen. Er werd reeds een lange participatieweg afgelegd in de geschiedenis van het Bonneviepark en dit leverde een dynamiek op rond het park. De opdracht waarvoor vzw Buurthuis Bonnevie werd weerhouden ism Kind en Samenleving luidt: ... de verwachtingen en noden van bewoners en toekomstige gebruikers zo goed mogelijk te evalueren, te komen tot een actieve deelname van alle leeftijdsklassen en te voorzien in een methodologie omtrent de acties die moeten worden opgezet om, bij de toekomstige gebruikers, een gevoel van toe-eigening aanzien van de nieuwe infrastructuur op te wekken.

Een tweede opdracht stelt het bureau Suède36 aan voor het ontwerpen van de speelzone.

Een vervolgopdracht voor Buurthuis Bonnevie op vraag van BIM ging van start in maart 2010.

Deze opdracht houdt in dat we de buurt informeren omtrent het verloop van de werken in het park, dat we op zoek gaan naar organisaties om animaties te voorzien tijdens het verloop van de werken.Evenals ateliers te organiseren rond het opstellen van een charter "samenleven in het park" ism de 2 partners actief in het Bonneviepark, Kicot (CLES) en BIM-animatoren.

En tenslotte het inhuldigingsfeest van de nieuwe speelzone in het Bonneviepark met zoveel mogelijk partners voor te bereiden en uit te werken.