firstnext1234 )  prevlast

Renovatieadvies: 1/4

Geniet van een innnovatief project om je woning te verbeteren.

2018-01-30 10:08:50

Samen renoveren: een collectief, betaalbaar en kwalitatief renovatietraject.

Het project SAMEN RENOVEREN speelt in op twee huidige uitdagingen binnen de Brusselse huisvestingsmarkt;
1) een aanpak realiseren voor collectieve renovaties en 2) dit bij particuliere eigenaars/verhuurders die vandaag niet aan renoveren toekomen om redenen zoals betaalbaarheid, administratieve en praktische rompslomp, moeilijke zoektocht naar aannemers, aanbesteding, opvolging etc.

In de historische wijken van Sint-Jans-Molenbeek, waar Buurthuis Bonnevie al 40 jaar actief is, zullen een 80-tal woonscans en een 30-tal diepteanalyses worden uitgevoerd bij particuliere woningen. De KU-Leuven brengt hiervoor, samen met BAST, vanuit hun project RenoseeC in Gent expertise in. Er wordt innoverend geëxperimenteerd hoe een doelgroep, die nu vaak de architect niet betrekt bij het nadenken over hun woning, participeert in een lange termijnvisie op de duurzaamheid van hun woning.

Inzicht geven in de energieprestatie en een goed (financieel) plan, zodat er geen lock-in* optreedt en de juiste stappen gezet worden naar lage energie en passiefhuisstandaard worden gecombineerd met een geïntegreerd pakket voor collectieve renovatie. Naast de financiële en ecologische voordelen komt het project ook tegemoet aan de grote vraag naar het wegnemen van de zorgen bij mensen die verbouwingen nu vaak in het grijze circuit laten uitvoeren en de verbetering van de gezondheid en het comfort van de woningen.

Campus Sint-Lucas Brussel (Faculteit Architectuur) brengt hiervoor visie in over woonkwaliteit en architecturale waarde. Het Kenniscentrum WWZ en Belgian Ageing Studies (VUB) onderzoeken voorstellen tot woningaanpassing en kleinschalige woonzorgconcepten voor ouderen en personen met een beperking.

De haalbaarheid van hergebruik van materialen in een geest van circulaire economie wordt door ROTOR onder de loep genomen en Renovassistance zal samen met Community Land Trust mee nadenken hoe nieuwe financieringsvormen in combinatie met sociale verhuur kunnen ontstaan. Architect Guido Stegen (ARSIS) brengt vanuit zijn jarenlange projectervaring expertise in en GS-L architecten zal de renovaties grondig begeleiden, de collectieve aanpak helpt hierbij.

Aan de hand van deze cases in Sint-Jans-Molenbeek zal een draaiboek worden opgesteld dat bij opschaling kan gehanteerd worden door de andere partners van het Netwerk Wonen. Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen onderzoekt en becijfert hiervoor de winst in energie, milieu en afval en zet deze af tegen de inzet van overheidsmiddelen.

* lock-in: dit zijn bouwkundige situaties die niet meer opgelost kunnen worden - Uitgangspunt hierbij is een no-regret aanpak, waarbij het energieaspect ook de architecturale waarde, de woonkwaliteit (daglicht, zichten, functionele indeling), de flexibiliteit in functie van aanpasbaarheid en mogelijkheden voor levenslang wonen, andere duurzaamheidsaspecten zoals regenwaterhuishouden… expliciet in de afweging bij een ingreep worden betrokken, in een integrale duurzame benadering.

2018-01-30 09:53:48

Infosessie : "Vocht in huis, samen lossen we het op..."

Wanneer? Maandag 26 van 13u tot 15u
Dinsdag 27 februari van 9u tot 11u30 OF van 13u tot 15u
Waar? In Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Voor wie? Voor bewoners
Meer inlichtingen? WGC De Brug – Sanne Buelens, 02 411 18 38
Prijs? Deelname is gratis!

De infosessie wordt georganiseerd door het Buurthuis Bonnevie vzw, La Rue asbl, Dar Al Amal, Brussels LOGO, Gemeentelijke Huisvestingscel, Maison Médicale Norman Bethune, Maison Médicale Vieux Molenbeek en Wijkgezondheidscentrum De Brug-La Passerelle.

Tijdens de infosessie tonen we uiteenlopende vochtproblemen die zich in de verschillende leefruimtes kunnen voordoen en gaan we samen met de deelnemers op zoek naar oplossingen. De aanpak is visueel en de taal is eenvoudig. De infosessie kan zowel in het Frans als het Nederlands gevolgd worden.


2018-01-29 14:15:50

PAUSE RENO Ik bereid mijn woning voor op de winter !

Het wordt weer koud buiten… Hoe verwarm je je huis en bespaar je toch energie? Ontdek bij ons welke kleine ingrepen zowel je omgeving als voor je portemonnee dienen !

Welkom om 18:45 uur Bonneviestraat 40 of om 19:00 uur op BRASS’ART Gemeenteplein 28.

2017-10-02 15:39:53

Renovatieadvies 2016

Met onze dienst renovatie willen wij het makkelijker maken voor bewoners om hun huis te renoveren, en hen de instrumenten aan te reiken om in de buurt te kunnen blijven, zeker nu de bevolking in de regio groeit en de prijzen van huizen en appartementen onder druk komen te staan door de verschuivingen in het centrum en in de kanaalzone.

De dienst renovatie wil de woonkwaliteit van mensen met een laag inkomen verbeteren. Onze aandacht gaat naar veiligheid, gezondheid en energie-zuinigheid en tegelijk bewaken wij de regelgeving. Op die manier proberen wij te vermijden dat het aantal onbewoonbare huizen van slechte kwaliteit nog zou toenemen en streven we naar een herwaardering van de wijk in haar geheel, zodat de bewoners ervan kunnen genieten van een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wij geven info over de regionale premies via algemene infosessies (via brochures, infostanden tijdens activiteiten...) en persoonlijke gesprekken: er kan een afspraak gemaakt worden in Buurthuis Bonnevie, of een afspraak voor een huisbezoek. Daarnaast zijn er ook nog onze collectieve animaties zoals de Pauze Reno.

Onze aanpak is individueel: als we eigenaars ontvangen wordt er een eerste analyse gemaakt van hun vragen en krijgen ze meteen de nodige info ivm. renovatiepremies. Ieder jaar worden er nieuwe dossiers geopend en worden de lopende dossiers verder opgevolgd. We vertrekken steeds van de vraag van de bewoner en proberen hem van daaruit te sensibiliseren voor een globale en duurzame renovatie die ook ongezonde leefomstandigheden aanpakt, energie- en veiligheidsproblemen...

Tijdens de Pauze Reno-avonden, pakken we het collectief aan: we informeren en sensibiliseren het publiek rond specifieke thema's en zorgen ervoor dat ze juiste en begrijpelijke info krijgen, zodat ze gemotiveerd raken om hun eigendom te renoveren en nadien hun ervaringen aan anderen kunnen doorgeven.

Als we te maken krijgen met eigenaars die hun goed verhuren en die niet over de middelen beschikken om hun eigendom te renoveren, zoeken we samen met hen naar andere oplossingen (zoals Sociaal Verhuurkantoren).

We sturen aan op samenwerking met onze verschillende diensten (huurpermanentie, Bon{fix}, de technische dienst (ILDE/PIOW) en de DLI (ingroening, wijkenveloppe).

We ontwikkelen ook een dienst energie (Energie-collectief).

En tenslotte werken we het project ISOPOLD uit in het kader van het wijkcontract 'Leopold'.

2017-02-23 14:34:02

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Renovatieadvies

Het is niet altijd makkelijk voor een eigenaar om zijn woning te renoveren.
Kom u informeren bij het renovatie-advies van Buurthuis Bonnevie.

We bieden u een individuele begeleiding aan met advies op maat. Samen zoeken we oplossingen voor een betaalbare renovatie. Een gezonde en veilige woning geeft u meer comfort en welzijn.

Contacteer ons via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.