firstnext1234 )  prevlast

Renovatieadvies: 2/4

Renovatieadvies in 2015

Het renovatieteam biedt begeleiding aan bewoners van de buurt opdat ze autonoom hun renovatieprojecten kunnen verder zetten. Dit jaar waren we verheugd vast te stellen dat 18% van onze 157 dossiers dit inderdaad deden en dat 17% zijn renovatieproject heeft kunnen realiseren.
Daarnaast moeten we helaas wel vaststellen dat dossiers steeds complexer worden. Meestal gaat het niet meer om simpelweg enkele werken uit te voeren. In de meeste gevallen dienen eigenaars zich eerst in orde te brengen op stedenbouwkundig vlak alvorens ze geld kunnen investeren in een renovatieproject. Een deel van het budget dat eerder voorzien was voor de uitvoering van een aantal werken, wordt reeds gespendeerd aan de regularisatie van het goed, dit doet veel eigenaars beslissen hun renovatieproject uit te stellen.

2016-04-06 16:07:25

PauseRENO_05_Mede-Eigendom

WELKOM op onze 1ste ALGEMENE VERGADERING.

Samen met 10 mede-eigenaars uit Molenbeek en de 'Bateau de Copropriété' stellen we orde op zaken in onze mede-eigendom.

2016-03-11 14:01:23

PauseReno 23 Februari 2016

Het Zonale Stedenbouwkundig Reglement is bijna klaar.
Het dossier werd goedgekeurd door de gemeentelijke raad,
en zal spoedig onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.
De Gemeente Molenbeek organiseert daarom een vergadering om meer uitleg te geven.

De vergadering zal plaatsvinden op 23/2/2016 om 17u30 in het Huis van Culturen.

Wees Welkom,
We ontvangen u om 17u in Buurthuis Bonnevie.
We zullen samen naar het Huis van Culturen gaan.

2016-02-11 13:55:28

Het kadaster

Op 17 december 2015 ontmoetten verschillende wijkbewoners elkaar in het Theesalon ‘La Tour’. Op uitnodiging van Buurthuis Bonnevie nemen we samen een ‘Pause Reno’. Met een muntthee in de hand bespreken we een moeilijk thema, het fameuze ‘KADASTER’.

Wie belt er eigenlijk aan onze deur?
Wat is het verschil tussen ‘Kadaster’ en ‘Stedenbouw’?
Is er een verschil tussen het ‘kadastraal inkomen’ en ‘de onroerende voorheffing’?
En hoe worden die berekend?
Als ik renovatiewerken doe, verhoogt mijn kadastraal inkomen dan?
Het is een vorm van belasting? Wie moet die betalen? Zijn er boetes?
Bestaan er hulpmiddelen of kortingen?

Veel vragen die vaak gepaard gaan met expressieve blikken van de aanwezigen. Elke vraag was een aanleiding tot nieuwe vragen en nieuwe discussies. Uit het enthousiasme waarmee de aanwezigen hun ervaringen met de anderen willen delen, blijkt dat dit onderwerp hen bezig houdt. Alle wijkbewoners aan de tafel kregen ooit wel eens een ‘controleur’ over de vloer. “U hebt dit stuk bijgebouwd…” met de daar bijhorende repliek “We hebben het huis zo gekocht…” is voor de meesten een herkenbare situatie.

Gezamenlijk vragen we ons af wat de voor- en nadelen van (stedenbouwkundige) regelgeving is. Toch wordt het hebben van een klaar en duidelijk reglement door iedereen positief onthaalt. Waarbij enkelen de bedenking maken: “Een duidelijk kader, ja, maar men moet wel een goede middenweg vinden tussen de regelgeving en de realiteit. Men heeft ons – Oud-Molenbeek- jarenlang vergeten. Een nieuwe regelgeving mag er niet toe leiden dat het voor ons onhoudbaar wordt…”

Zelf zijn deze bewoners verbaast dat ze niet goed op de hoogte zijn. Zo voegt iemand aan het gesprek toe: “Eigenlijk zijn we slecht geïnformeerd, maar zelfs als we uitleg vragen, krijgen we informatie die niet altijd duidelijk is.”

2016-01-13 14:13:42

Energiepremies 2016

U wil renoveren? Maar u weet niet waarmee u moet beginnen?
Een energieAUDIT kan u helpen om te bepalen waarvoor u tijdens de renovatie aandacht moet hebben om uw energieverbruik te verlagen. Verder is het van groot belang op een correcte manier de woning te ISOLEREN en u denkt daarbij best ook aan een aangepaste manier om te VENTILEREN. U bekijkt best ook eens of uw VERWARMINGSSYSTEEM correct en efficiënt werkt. Verschillende van deze werken zijn soms duur, maar net daarom is het interessant om u tijdig te informeren op welke manier de PREMIES u kunnen helpen om de werken te betalen.

Via verschillende steunmaatregelen wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar inwoners motiveren om hun woningen te verbeteren en op een rationele manier om te gaan met energieverbruik. Omdat slecht geïsoleerde woningen en verouderde verwarmingssystemen nog steeds de meeste energie verspillen, willen de nieuwe ENERGIEPREMIES vooral aandacht besteden aan deze aspecten van de woning.

Wie ontvangt hoeveel?
De hervorming van de Energiepremies wil streven naar een stabiel en doeltreffend gebruik van de financiële middelen voor een breed publiek.
De premieaanvragers worden ingedeeld per inkomenscategorie. Naargelang de specifieke behoeften wil men alle Brusselaars van de premies laten genieten. Daarom heeft men de categorieën geïndexeerd en naar boven herzien. Het plafond van de lage inkomens (categorie C) voor een alleenstaande komt zo op €33 525.36 en voor een koppel is dat €48 525.36 (op jaarbasis).
Een “georganiseerde mede-eigendom” zal voortaan ook onder de lage inkomenscategorie vallen, wanneer de aanvraag in naam van de mede-eigendom gebeurt. Vervolgens dienen ook alle facturen op naam van de mede-eigendom te staan.
Ook de eigenaar-verhuurders kunnen beroep doen op premies voor categorie C indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een overgangsperiode
Elke premieaanvraag moet gebeuren binnen 4 MAANDEN NA DATUM VAN HET SALDOFACTUUR. De periode januari en februari 2016 zal gelden als een overgangsperiode waar de aanvragers nog beroep kunnen doen op het premieregime van 2015. Hierbij dient men nog steeds het formulier van 2015 te gebruiken.

MEER INFORMATIE
Wens u in detail te bespreken of u in aanmerking komt voor één of meerdere premies ?
Neem dan contact op met ons Renovatiecentrum via 02 410 76 31 of kom langs in ons onthaal (Bonneviestraat 40, Molenbeek). We geven elke vrijdagvoormiddag op afspraak gratis advies voor uw renovatieproject.

2015-11-24 16:20:31

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Renovatieadvies

Het is niet altijd makkelijk voor een eigenaar om zijn woning te renoveren.
Kom u informeren bij het renovatie-advies van Buurthuis Bonnevie.

We bieden u een individuele begeleiding aan met advies op maat. Samen zoeken we oplossingen voor een betaalbare renovatie. Een gezonde en veilige woning geeft u meer comfort en welzijn.

Contacteer ons via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.