firstnext1234 )  prevlast

Renovatieadvies: 3/4

PauseRENO. Voor een renovatie in alle rust.

De renovatieadviseurs van Bonnevie nodigen u met plezier uit om samen met ons te praten over verschillende themas:

21 mei 2015 // Isolatie
Wanneer moet ik welk isolatiemateriaal kiezen? Wat is de prijs? En de impact op jet milieu ?

17 september 2015 // Bezoek van een voorbeeldwerf
Een globale renovatie met architect van een woongebouw, uitgevoerd door een onderneming van socio-professionele inschakeling en weldra in verhuur beheert door een Sociaal Verhuurkantoor.

17 december 2015 // Het kadaster belt bij u aan?
De regels van het kadaster en stedenbouw zijn moeilijk te begrijpen. Nochtans, het naleven van deze regels staan uw verlangens om te renoveren niet in de weg.

Wees welkom,
wij ontvangen u met een thee in
Café La Tour om 18h45.
19u start van de avond - 20u afsluiting
(gratis)

Meer info: cleo.swinnen@bonnevie40.be of 02 410 76 31

2015-09-24 12:12:47

Voorkom CO-vergiftiging!

Nog steeds sterven er jaarlijks mensen ten gevolge van CO-vergiftiging. Tijdens de animatie wordt aangeleerd hoe u een CO-vergiftiging kan voorkomen, ontdekken en wat u moet doen in geval van een vergiftiging. Samen bekijken we of u thuis gevaar loopt. Verder is er mogelijkheid om een afspraak te maken met één van onze deskundigen aanwezig.

Wanneer? Maandag 12 oktober van 13u – 15u of dinsdag 13 oktober van 9u - 11u30 of van 13u - 15u
Waar? Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Voor wie?
• inwoners van St-Jans-Molenbeek
• Molenbeekse organisaties en hun doelpubliek
• hulpverleners en begeleiders actief in St-Jans-Molenbeek


Georganiseerd door: WGC De Brug-La Passerelle, MM Norman Béthune, La Rue asbl, Buurthuis Bonnevie, Origine et Habitat, Dar Al Amal vzw en Logo Brussel binnen het wijkgericht gezondheidsproject Laag-Molenbeek Gezond !

Info + inschrijvingen (gratis) : Wendy De Zutter - 02/411 18 38 - wendy.dezutter@wgcdebrug.be

2014-09-15 15:22:10

Huisvestingsdienst

   [...]

2014-09-15 14:59:38

Het Renovatieadvies - Uit ons jaarverslag van 2013

Waarom werken aan woning-renovatie?
Het renovatiecentrum van Buurthuis Bonnevie richt zich voornamelijk op het oude centrum van Molenbeek en heeft door de jaren heen haar werkingszone uitgebreid naar de Maritiem wijk. De meerderheid van de woningen, veelal gebouwd vóór 1914, zijn oud en voldoen niet meer aan de hedendaagse comfortbehoeften.
Via het renovatieadvies wensen wij in eerste instantie bij te dragen aan een betere woonkwaliteit voor bewoners met een bescheiden inkomen. Concreet houdt dit in dat wij werken aan veilige, gezonde en energiezuinige woningen die beantwoorden aan de regelgeving. Door bewoners via het renovatiecentrum te adviseren, willen wij vermijden dat het aantal onbewoonbare en weinig kwalitatieve woningen stijgt. Binnen dit kader werken we aan de opwaardering van de buurt in haar geheel, zodat vooral de huidige bewoners kunnen genieten van een kwaliteitsvolle levensomgeving.

Informatie is de motor
Via informatie en sensibilisatie motiveren we bewoners uit de buurt om hun woning te renoveren. Een renovatieproject ondernemen is niet altijd evident. Door bewoners te informeren en te adviseren, willen we hulpmiddelen en alternatieven aanbieden die een renovatieproject toegankelijker maken.

Betrokkenheid van de bewoner
Een renovatieproject vertrekt vanuit het initiatief dat bewoners nemen om zich te informeren in het renovatiecentrum. Hoe meer de eigenaar bij zijn renovatieproject wordt betrokken, hoe beter hij het project en de te doorlopen etappes zal beheersen. Via een renovatieproject geven wij niet alleen advies, maar willen we vooral de autonomie van bewoners stimuleren.

Een project op maat
Luisteren en samen naar oplossingen zoeken, vormen een groot onderdeel van ons dagelijkse werk. De renovatieadviseurs zoeken samen met de eigenaar naar een project dat zoveel mogelijk antwoordt wil bieden op de originele vraag en dat valt binnen de beschikbare middelen van het gezin. Naargelang het profiel van de eigenaar geeft de renovatieadviseur alle mogelijke informatie (technisch advies, premies, aannemers, analyse bestek, normen, hygiëne, etc.) en de verschillende pistes die mogelijk zijn voor ieders project.

Bricolage
Vormen van mede-eigendommen en ‘over-opsplitsing' van woningen, zijn ons niet onbekend. Door bewoners te adviseren willen we werken aan kwalitatieve renovatieprojecten die op een correcte manier beantwoorden aan de regels van de bouwkunde.

Dit jaar behandelde het renovatiecentrum in totaal 156 dossiers, waarvan 105 nieuwe dossiers in 2013 en 51 dossiers werden overgenomen uit de voorbije jaren. Dit jaar onderscheidden we 110/156 renovatiedossiers, waarbij het uitvoeren van renovatiewerken deel uitmaakte van de initiële vraag, 49 dossiers zijn van het 'type renovatie' en 61 dossiers 'type Isopold / Isoprim'. Daarnaast behandelden we ook een groot aantal dossiers (24/156) waarbij onbewoonbaarheid en inbreuken op de huisvestingscode van toepassing waren (vocht, schimmels, ventilatie, kakkerlakken, bricolage …). Dit blijft een transversaal aandachtspunt in al onze dossiers en spijtig genoeg is het een terugkerende problematiek. Verder blijven eigenaars beroep doen op het renovatiecentrum i.v.m. vragen omtrent stedenbouwkundige regelgeving, hierbij gaat het om regularisatiedossiers, aanvragen van vergunningen, rechtzettingen, informeren over de regelgeving, etc.. Tot slot blijven ook bewoners van buiten onze zone beroep doen op Bonnevie, dit jaar verwezen we 15 personen door naar een andere organisatie.

Uit onze gegevens leiden we af dat de meerderheid van de eigenaars die ons contacteren eigenaar-bewoners (95/156) van een één-gezinswoning (68/156) zijn, met een laag inkomen. Daarnaast merken we een stijgende trend van bewoners die contact met ons opnemen en eigenaar zijn van een appartement in een opgesplitste woning (al dan niet in een georganiseerde mede-eigendom). Het percentage eigenaars-verhuurders (9/156) blijft zeer laag. En veelal gaat het in deze dossiers om de renovatie van de gevel. We vrezen dus dat renovatie van verhuurde panden uitblijft en weinig gemotiveerd wordt. Dit heeft een verdere degradatie en minder kwalitatieve woningen voor huurders tot gevolg.

2014-06-18 12:20:06

Het Kadaster belt aan... Waarom bij u?

Wat is het kadastraal inkomen?
Het kadastraal inkomen is de geschatte huuropbrengst van een woning, verminderd met de onderhouds- en de herstellingskosten. Het is maw de huur die u zou kunnen krijgen als u de woning gedurende een jaar zou verhuren. Het kadastraal inkomen heeft dus niets te zien met de reële waarde van een gebouw.

Waarvoor dient het kadastraal inkomen?
Het KI dient om de onroerende voorheffing te berekenen, die een soort regionale belasting is voor iedereen die eigenaar is van een woning.

Naar aanleiding van welke werken wordt het kadastraal inkomen herzien?
Als u het comfort van uw huis gevoelig verhoogt, verhoogt ook de huurwaarde ervan en bijgevolg de onroerende voorheffing. Dat gebeurt bv. als u er een handelszaak van maakt, of als u meer woningen in het gebouw inricht, als u het vergroot of een tweede badkamer installeert, of centrale verwarming… Op dat ogenblik moet u zelf een herziening van het kadastraal inkomen vragen.

Waarom klopt men bij u aan?
Als u deze herziening niet zelf aanvraagt, kan een inspecteur bij u aanbellen om na te gaan of u misschien in een ‘valse bescheiden’ woning leeft, een woning met een klein kadastraal inkomen maar met veel comfort. De onroerende voorheffing is een groot deel van de inkomsten van de Gewesten. Daarom is de gemeente begonnen met een systematische controle van de woningen waarvoor de laatste 25 jaar geen herziening werd aangevraagd. Deze controles kunnen plaats vinden bij:
de aankoop van een woning: het kadaster wordt door de notarissen stelselmatig op de hoogte gehouden van alle verkopen. Zij vergelijken de prijs van het huis met het kadastraal inkomen en komen zo de onregelmatigheden op het spoor.
een bouwaanvraag: bij nieuwbouw, maar ook bij uitbreiding of grondige verbouwingen, is men verplicht om met een architect te werken. Hij zal de bouwaanvraag indienen bij de bevoegde overheden. De administratie is bijgevolg op de hoogte van de werken en geeft dit door aan het kadaster.
een klacht van de buren wegens bouwovertreding

In het volgend nummer zullen we het hebben over uw rechten, uw plichten en ook over de gevolgen van een premieaanvraag voor uw kadastraal inkomen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de dienst stedenbouw-kadaster op het nr 02 600 49 93

2014-03-12 15:26:18

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Renovatieadvies

Het is niet altijd makkelijk voor een eigenaar om zijn woning te renoveren.
Kom u informeren bij het renovatie-advies van Buurthuis Bonnevie.

We bieden u een individuele begeleiding aan met advies op maat. Samen zoeken we oplossingen voor een betaalbare renovatie. Een gezonde en veilige woning geeft u meer comfort en welzijn.

Contacteer ons via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.