Een goede manier om uw zaterdagavond te beginnen

   [...]

Beste vrienden,

Deze week draaien we een film met de groep ALARM, een Molenbeeks collectief dat actie voert tegen slechte behuizing, niet alleen van zichzelf, maar in heel Brussel en heel België. Het gros van de leden heeft zelf met slechte behuizing te maken gehad. In het verleden maakten we daar al een film over: 'Als ik burgemeester zou zijn...'

Voor het nieuwe project hebben ze een politieke partij bedacht, 'Een woning voor iedereen', die opkomt bij de verkiezingen en de verkiezingen wint. Zaterdagavond draaien we de beslissende verkiezingsavond waar ze de zege behalen.

We hebben daarvoor veel figuranten nodig, want de zaal is groot. Iedereen is dus welkom: uzelf, uw kinderen, uw familie, uw vrienden, uw collega's... Laat het iedereen weten.

Wij kunnen niemand vergoeden, maar we voorzien wel een drankje. Zelfs als u maar een paar uur kan blijven, zijn we tevreden, en als het even kan: liefst tussen 17:00 en 19:00 uur. We vieren feest in afwachting van de uitslag en wanneer de uitslag bekend gemaakt wordt, krijgen de partijleden applaus.

We hopen dat u met velen opdaagt en danken u bij voorbaat voor uw steun.

Opgelet: de Vaartkapoen heeft twee ingangen. Eén in de Schoolstraat 76 en één in de Sint-Jozefstraat 14. We weten nog niet welke van de twee we zullen gebruiken...

Nogmaals: welk,om iedereen.

2016-01-20 11:26:44

Partij Iedereen Onderdak

   [...]

Deze clip toont de overwinning van de Partij Iedereen Onderdak. Hij wordt vandaag verstuurd naar de parlementsleden die in de Commissie Huisvesting zitten, die we begin volgend jaar zullen ontmoeten. Neem even de tijd. Het is best grappig.




2015-12-17 14:06:56

De grote parade

ALARM stapte mee in De grote parade

2015-03-30 15:37:41

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

12 oktober, Nationale manifestatie in Brussel
Laagste inkomens omhoog

“Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens !” Daarvoor komen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië op zondag 12 oktober op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober.

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Brussels Platform Armoede, het Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, het Netwerk tegen Armoede en het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté manifesteren samen voor het recht van iedereen op een waardig inkomen. De mogelijkheden van een minimuminkomen boven de armoedegrens werd 2 jaar lang onderzocht in 5 Europese landen, waaronder België, in het kader van het EMIN (European Minimum Income Network). In ons land verliep het project onder de vleugels van BMIN, waar naast de armoedeorganisaties ook de drie grote vakbonden aan deelnamen.

Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€2101/maand voor een gezin en €1000/maand voor een alleenstaande), meerbepaald mensen met een leefloon, werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken, gepensioneerden en zelfs mensen met een job… Een waardig inkomen is een grondrecht!
In aanloop naar de voorbije verkiezingen erkende zo goed als elke partij dat inkomens onder de Europese armoedegrens onaanvaardbaar zijn. Op 12 oktober komen mensen in armoede en hun sympathisanten op straat om nogmaals de eis voor een waardig inkomen voor iedereen (ongeacht statuut) kracht bij te zetten.

De betoging vertrekt om 14 uur aan Brussel-Noord en eindigt op het Sint-Katelijneplein, waar mensen in armoede vanaf 15 uur op het podium hun verhaal doen. De manifestatie eindigt rond 17 uur.

2014-09-10 20:46:50

Actie: een woning voor iedereen

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen op 14 juni een actiedag georganiseerd in de Carré de Moscou in Sint-Gillis. De leden van ALARM en de militanten van de Buurtwinkel hebben de handen in elkaar geslagen en de nieuwe partij ‘een woning voor iedereen’ boven de doopvont gehouden. Na een debat op de huurtoelage, stelde de partij een programma op van zeven punten:

1. De gemeentes en de OCMW’s bezitten allemaal een aantal woningen. Vaak zijn deze duur. Met als gevolg dat de armsten ze nooit kunnen huren. De partij ‘een woning voor iedereen’ engageert zich om alle openbare woningen aan sociale tarieven te verhuren.

2. Om alle Brusselse huurders op gelijke voet te zetten, zal de partij een uniek modelcontract maken, dat voor iedereen moet gelden. Aangezien het steeds moeilijker is om een woning te vinden en om te vermijden dat huurders moeten vrezen dat ze op straat gezet worden, zullen alle huurcontracten een minimumduur hebben van drie jaar.

3. Huren in Brussel is onbetaalbaar geworden. Om te vermijden dat de huurprijzen op de privémarkt blijven stijgen, zal de partij een kader voor huurprijzen opstellen. En hoewel zoiets niet simpel is, engageert de partij zich om dit te realiseren.

4. Daarnaast wil de partij ook voor een algemene huurtoelage zorgen voor de armste gezinnen van Brussel, zodat iedereen een betaalbare woning kan huren zonder zich alles te moeten ontzeggen.

5. Geld vinden om de huurwaarborg te kunnen betalen is ook geen sinecure. Dus: gedaan met rondjes te draaien tussen het OCMW, het woningfonds of de banken die geen van alle een oplossing bieden. De partij zal een regionaal huurwaarborg-fonds oprichten waar alle Brusselaars toegang toe hebben. De huurwaarborg wordt dezelfde voor iedereen: twee maand.

6. De partij stelt een wet op die eigenaars verplicht om hun onbewoonbare huizen te renoveren. Na de renovatie is de eigenaar verplicht de woning(en) opnieuw aan de oude huurders te verhuren. De huur moet overeenkomen met het kader van huurprijzen van de sociale verhuurkantoren. Een beetje zoals in project x van Brussel, dat nu afgesloten wordt bij gebrek aan middelen. Als de woning te klein is voor het gezin dat er eerder woonde, is de overheid verplicht een andere woning te vinden waar ze naartoe kunnen.

7. De vorige regering beloofde ervoor te zorgen dat 15% van de woningen sociale woningen zouden worden. Die belofte werd niet gehouden en werd ook niet hernomen in het regionaal plan voor duurzame ontwikkeling. Om toch aan deze 15% te komen, zal de partij ‘een woning voor iedereen’ elke Brusselse gemeente verplichten om ervoor te zorgen dat 15% van de woningen op haar grondgebied sociale woningen worden.

2014-06-30 15:25:04

firstnext123456 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33