Geen grote sociale woningen in de Mettewielaan

Op de overlegcommissie voor de bouw van sociale woningen aan de Mettewielaan, pleitte Leonie Pindi voor meer grote sociale woningen. In de oorspronkelijke plannen waren er 9 appartementen voorzien met 3 kamers en 7 appartementen met 4 kamers. Na een petitie van de buurtbewoners werd het project gewijzigd. Er zouden slechts 3 appartementen met 3 kamers komen en nog maar 1 appartement met 4 kamers.
Dit is niet alleen in tegenspraak met de geest van het huisvestingsplan dat precies de nadruk legt op grotere woningen, het is ook illegaal. Artikel 31 van de Brusselse wooncode voorziet dat ieder afzonderlijk bouwproject voor 30% uit grote woningen moet bestaan. De overlegcommissie heeft evenwel geen rekening gehouden met de opmerkingen van ALARM en van BBRoW die een nieuwe herziening van het project vroegen.

2007-02-01 17:41:44

Strijd tegen armoede in Brussel

17 oktober is de internationale dag van de strijd tegen armoede. Het Brussels Platform Armoede voerde actie op het Muntplein. Buurthuis Bonnevie en het comité Alarm waren ook aanwezig, we vroegen aandacht voor het probleem van de huurwaarborg.

2006-10-20 17:40:23

Een huurtoelage in Brussel: belofte maakt schuld

Voor de gewestverkiezingen publiceerden Alain Daems (Ecolo), Isabelle Emmery (PS) en Michel Lemaire (CdH) samen met de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een "Carte Blanche" in Le Soir, waarin ze opriepen tot het invoeren van een huurtoelage. Dat is een financiële steun voor de armste gezinnen waarvoor geen plaats is in een sociale woning, een maandelijkse premie die hen moet helpen om een degelijke privé-woning te huren. Meer dan twee jaar later horen wij niets meer over deze toelage (terwijl de 3 ondertekenende partijen nu toch in de regering zitten). Het comité Alarm stuurde daarom aan alle ondertekenaars een brief, en wacht op antwoord.

2006-09-21 17:33:07

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33