Een huurtoelage in Brussel: belofte maakt schuld

Voor de gewestverkiezingen publiceerden Alain Daems (Ecolo), Isabelle Emmery (PS) en Michel Lemaire (CdH) samen met de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een "Carte Blanche" in Le Soir, waarin ze opriepen tot het invoeren van een huurtoelage. Dat is een financiële steun voor de armste gezinnen waarvoor geen plaats is in een sociale woning, een maandelijkse premie die hen moet helpen om een degelijke privé-woning te huren. Meer dan twee jaar later horen wij niets meer over deze toelage (terwijl de 3 ondertekenende partijen nu toch in de regering zitten). Het comité Alarm stuurde daarom aan alle ondertekenaars een brief, en wacht op antwoord.

2006-09-21 17:33:07

firstnext123456 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33