ExtraVert

Project Groene Brug

Groene Brug is de link tussen verschillende groenprojecten in de perimeter van het wijkcontract Leopold II van de gemeente Molenbeek

Groene Brug maakt de verbinding tussen:
1) de groenaanleg in de straten van de perimeter van het wijkcontract rond Leopold II
2) de pedagogische tuin in de Toekomststraat
3) het nieuwe project ‘boomgaard’ op het leegstaand terrein in het verlengde van het park de kleine Zenne
4) het project groene wijken, een initiatief van Inter Environnement Bruxelles met steun van de Minister van Leefmilieu van het Brussels Gewest en Leefmilieu Brussel.


Via het project Groene Brug willen de bewoners hun buren aansporen om het groen in de straten dat ze hebben aangelegd, samen te onderhouden. Door de verbinding van de projecten, kan er kennis uitgewisseld worden en hulp gevraagd worden op cruciale momenten. De deelnemers helpen mekaar om de hele buurt bij hun activiteiten te betrekken, zoals de compost van de pedagogische tuin of het onderhoud en de oogst van de (toekomstige) boomgaard, groenaanleg in de straten en het project groene wijken.

Activiteiten Groene Brug
In het kader van Groene Brug werden er verschillende activiteiten georganiseerd om het project bij een breder publiek bekend te maken en om een ontmoeting te organiseren tussen de verschillende deelnemers. Op die manier raakten ook andere bewoners betrokken: zij brachten hun kompost naar de pedagogische tuin, schreven zich in om een eigen groentebak te krijgen of dienden een project groene wijken in om hun straat op te fleuren.

Linken
- Tijdens het Bonneviefeest kan men bloemen en groenten aan voordelige prijzen aankopen.
- Tijdens de plantacties in de Courtoisstraat, de Werkhuizenstraat en de Pastorijstraat werden bewoners gemobiliseerd om deel te nemen aan de vorming rond composteren in de pedagogische tuin in de Toekomststraat.
- Tijdens het straatfeest in de Courtoisstraat, kon je aan de stand van Buurthuis Bonnevie een zaai-atelier volgen en leren hoe je kruiden in potten kan zaaien. Je kon er ook uitleg krijgen over het compostproject van de pedagogische tuin Toekomststraat.
- Tijdens een feest in de pedagogische tuin Toekomst was er opnieuw een zaaiatelier. De bezoekers werden aangemoedigd om balkonbakken aan hun huis te hangen of aan de hekkens van de hoeken van de straat. En er werd uitleg gegeven over de stand van zaken van het boomgaard-project.

15-09-2015

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33