Espoir

Leden van Espoir mobiliseren zich voor energie en milieu

Sinds oktober vergaderen een tiental gemotiveerde leden van Espoir, volwassenen en kinderen, plus twee personeelsleden van Buurthuis Bonnevie om de maand rond het thema energie. Samen hebben we drie projecten op stapel gezet.

Aan de ene kant bespreken we hoe het is om in een passiefwoning te leven en hoe dat optimaal kan gebeuren. Onze bevindingen zullen ook van nut zijn voor toekomstige bewoners van passiefwoningen.

Aan de andere kant volgen we het energieverbruik in het gebouw Espoir van nabij. Een aantal kinderen noteren, onder het toeziend oog van een volwassene, iedere maand de meterstanden. Dat stelt ons in staat om te zien hoeveel energie er bespaard wordt.

Tenslotte zijn vier leden van de werkgroep bereid om ambassadeur te worden van hun project en hun ervaring te delen met de toekomstige bewoners van passiefwoningen.

11-02-2011

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33