Isoprim

Van Isoprim naar Isopold

De laatste twee jaren concentreerde de renovatiedienst zich op de isolatie van woningen via het project Isoprim, dat in samenwerking met de onderneming voor socio-professionele inschakeling Casablanco tot stand kwam.

Isoprim komt tegemoet aan de interesse van de buurtbewoners voor isolatie. Vroeger kwam isolatie vaak op de tweede plaats bij renovaties, maar tegenwoordig worden er steeds meer vragen over gesteld.
Na twee jaar pilootprojecten heeft Isoprim aangetoond dat renovatieprojecten vaak langer dan een jaar duren. De duur van het pilootproject werd in 2011 verlengd met een jaar.

Het Buurthuis bereidt een publicatie voor over dit project, die in 2013 zal verschijnen. Hierin wordt de balans opgemaakt van de voorbije twee jaar en worden de toekomstperspectieven geschetst. Ondertussen werd het principe van Isoprim in het kader van het wijkcontract van de wijk Rond Leopold (2013-2016) door het project Isopold overgenomen. Dit project stelt ons in staat verder te werken met de bewoners die met renovatiewerken bezig zijn en die nog niet afgerond zijn.

08-07-2013

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33