Isopold

Aandacht voor energie

Het project Isopold is erkend en betoelaagd in het nieuwe wijkcontract ‘Rond Leopold’ (2013-2016). Inhoudelijk bouwt het verder op het voorbeeldproject Isoprim (09/2009-09/2011) en wil het in samenwerking met Casablanco vzw , een vereniging voor socio-professionele inschakeling, een antwoord bieden op specifieke problemen. Isopold viseert voornamelijk isolatiewerken aan achtergevels en daken, omdat we blijven vaststellen dat veel bewoners lijden onder te hoge energiefacturen omwille van hun slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wil het project ook werken aan een opwaardering van die woningen en de openbare ruimte van de wijk door isolatiewerken te combineren met een verfraaiing van de voorgevels.

De formule van het project is van die aard dat duurzame ontwikkeling en een verbeterde energieprestatie van woningen niet alleen een voorrecht is voor Brusselaars die over voldoende middelen beschikken. Naast het gebruikelijke werk van het renovatiecentrum laat het partnerschap tussen Buurthuis Bonnevie en Casablanco toe een publiek met bescheiden inkomen extra te motiveren tot isolatiewerken door gebruik te maken van voordelige omstandigheden (premies, Credal, ISP-onderneming…), door een vlotte communicatie met de aannemer te bevorderen, door het geven van advies tijdens de uitvoering van de werf.

Het renovatiecentrum gaf advies in 81 dossiers die zich binnen de perimeter van het wijkcontract bevonden, waarvan 55 Isopold-dossiers. Van de 55 Isopold-dossiers toonden 36 eigenaars interesse om samen te werken met isp-onderneming Casablanco. Het afgelopen jaar begeleidde Bonnevie vijf werven die door Casablanco werden uitgevoerd binnen het kader van Isopold.
Voor 2014 zijn er al drie Casablanco-werven en twee projecten die samenwerken met een andere onderneming gepland. Daarnaast werken we momenteel aan de voorbereiding van 23 potentiële werven in het kader van het partnerschap Bonnevie-Casablanco. Verder stellen we vast dat er vooral interesse is voor gevelverfraaiingswerken. In slechts een derde van de dossiers werd rond isolatie gewerkt. Deze werken worden vaak gecombineerd met andere werken: plaatsen van dubbele beglazing, werken aan verwarmingsketel, structurele werken…

De methodologie van de projecten Isoprim (2009-2011) en Isopold (2013-2016) heeft de voorbije jaren toegelaten het aspect ‘energie’ binnen het renovatieadvies structureel te verankeren. Vanuit onze ervaring kunnen we stellen dat er een grote verwevenheid is tussen renovatie- en energieadvies. We constateren dat het energievraagstuk en duurzaamheid inherent zijn aan renovatieadvies.
Vroeg of laat komen deze thema’s aan bod in de meerderheid van onze dossiers. De publiciteit die we het afgelopen jaar maakten rond het project Isopold, bracht veel bewoners naar Bonnevie, die zich wilden informeren, maar niet altijd binnen de voorwaarden van het project vielen.
Zo behandelde het renovatiecentrum, los van Isopold, 26/156 dossiers binnen de perimeter ‘Rond Leopold’ en 75/156 dossiers buiten deze perimeter, maar binnen de zone van Bonnevie. Het gaat hierbij veelal om complexe dossiers waar de energieproblematiek vaak deel uitmaakt van bredere renovatie- of bewoonbaarheidsvragen. Het thema ‘isolatie’ kwam minstens 77/156 keer aan bod. Hieruit leiden we af dat de interesse om energiebesparende werken (isolatie, raamprofiel, dubbele beglazing, verwarmingsinstallatie, gas/elektriciteitsinstallatie, enz.) uit te voeren relatief groot is, zeker ook omwille van de voordelige omstandigheden van het wijkcontract en de gewestelijke premies. Vooral de combinatie van beide gebruiken we als motiverende factor om nu een renovatieproject te starten.

18-06-2014

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33