Vacature

Vzw Buurthuis Bonnevie werft aan EEN COÖRDINATOR

Buurthuis Bonnevie werkt al meer dan 40 jaar aan het verbeteren van de leefbaarheid in
het centrum van Sint-Jans-Molenbeek. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan de
levenskwaliteit, de gezonde en duurzame renovatie van woningen en de behoeften van
kwetsbare bewoners. Haar doelstellingen zijn het verdedigen, bevorderen en het versterken
van de levenskwaliteit en het recht op huisvesting voor de huidige en toekomstige bewoners
in de buurt en de omliggende wijken. De acties en projecten van de vereniging worden
ontwikkeld in verschillende diensten die hun doelstellingen nastreven op complementaire
wijze.


Uw functie
Het zal uw taak zijn om de organisatie in dialoog met de raad van bestuur te leiden en te
coördineren. U zult fungeren als centraal punt, zowel intern tussen de diensten, collega's,
bestuurders en vrijwilligers alsook extern met bewoners, partners en overheidsinstanties om
de acties van de vereniging uit te voeren :

- ten voordele van de wijk, de bewoners en de huisvesting,
- met het oog op de sociale en duurzame renovatie van woningen,
- via netwerken, vertrekkend van en met de inwoners

• U voert deze opdracht uit met grote zorg voor intern overleg en teamcohesie.
• U zult verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de strategische mogelijkheden die door
de Algemene Vergadering worden bepaald en door de Raad van Bestuur in praktijk
worden gebracht.
• U bent verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer van de vereniging.
• U bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer in samenwerking met de dienst
administratie.
• U zorgt ervoor dat de communicatie, zowel intern als extern, een afspiegeling is van het
overleg met de deelwerkingen en de projectverantwoordelijken.
• U zet zich in voor de efficiënte coördinatie van de verschillende diensten en projecten in
overeenstemming met de visie en missies van de vereniging (tekst in bijlage).
• U verdedigt en behartigt de belangen van de organisatie.
• U waakt samen met uw collega’s over de duurzaamheid van de projecten en het zoeken
naar nieuwe financieringsbronnen.
• U waakt, samen met de dienst administratie en de raad van bestuur over de financiële
gezondheid van de organisatie.
• U streeft naar het welzijn van alle betrokken partijen binnen een zorgzame en
professionele werkomgeving, gebaseerd op teamwerk en zelfstandigheid van handelen.

Uw profiel
We zijn op zoek naar een profiel dat zowel een sociaal kloppend hart als organisatorische en
financiële competenties bezit.

• U bezit een masterdiploma (menswetenschappen en sociale wetenschappen) of een
gelijkwaardige ervaring.
• U heeft reeds ervaring opgedaan in een coördinerende functie.
• U bent zeer vertrouwd met de functies en kwesties van de non-profitsector en u heeft
een duidelijke blik op huisvestingsproblematieken.
• U heeft ervaring in personeelsbeheer.
• U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het
Frans, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij luisteren, analyseren, synthese en actie
uw "sleutelwoorden" zijn.
• U heeft sterke financiële en boekhoudkundige vaardigheden.
• U plant en stuurt resultaatgerichte acties (cijfers en kwaliteit) bij op basis van brede en
gediversifieerde overlegprocessen.
• U bezit het vermogen om op participatieve wijze te coördineren en kan beslissingen
nemen.
• U luistert naar het team voor de projecten die het uitvoert met uw steun en begeleiding.
• U bent ruimdenkend, kunt zich goed aanpassen en bent politiek neutraal.
• U bent in staat om aan de eisen van deze functie te voldoen, zeker wat betreft flexibele
werktijden.

Ons aanbod
• Een voltijdse baan voor onbepaalde duur.
• Een salaris in overeenstemming met schaal L1 van paritair comité 329.01.
• Anciënniteit of ervaring in de sector of functie zal in aanmerking worden genomen
• Werken in een prikkelende omgeving, omringd door een sterk team, in een organisatie
die verankerd is in het hart van Sint-Jans-Molenbeek.

Procedure
• Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar info@bonnevie40.be op 20/3/2022 ten
laatste om middernacht.

• De selectieproef en/of het gesprek vinden plaats in het Nederlands en het Frans
in april 2022.

Voor vragen kunt u de administratief verantwoordelijke, Cedric Vaessen, telefoneren op
02 410 76 31 of een e-mail sturen naar info@bonnevie40.be.

29-01-2022

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33