ExtraVert

Fietstocht 'groene zones' in Molenbeek

Op zondag 20 september was het mobiliteitsdag in heel het Brussels Gewest. Op deze dag organiseert Buurthuis Bonnevie in kader van het project ExtraVert traditiegetrouw een fietstocht. Dit jaar kozen we voor het thema groene ruimten in Molenbeek.

We bezochten verschillende groene ruimten en enkele verenigingen en de gemeente gaven uitleg. We kwamen langs een klein afgebakend terrein met een muurschildering gemaakt door de jongeren van WMKJ Centrum West. Zij ijveren al jaren om hier een groen parkje van te maken. In het wijkcontract Westoevers werd de aanleg van dit parkje opgenomen. In datzelfde wijkcontract is er een ingroeningsproject dat een openbare tuin aanlegt op een leegstaand terrein waar men groenten in bakken kweekt en een oven plaatst om brood te bakken. Vervolgens gaf vzw La Rue ons uitleg over het participatieproces met bewoners rond de ontwikkeling van de zone van het Weststation. De Schepen van leefmilieu, Mr Gypers legde het ecologisch beheer van de parken in Molenbeek uit. We kwamen langs het Marie-josépark, Muzenpark, het park van het Karreveldkasteel. In deze parken vind je aangelegde zones, maar ook beschermde natuurzones waar wandelaars niet in kunnen en waar de natuur met rust gelaten wordt. Naast deze parken onderhoudt en beheert de gemeente ook een aantal tijdelijke groene zones op leegstaande gemeentelijke bouwgronden. De fietstocht werd beëindigd aan de grootste natuurlijke zone in deze gemeente, namelijk het Scheutbos. De vrienden van het Scheutbos gaven uitleg over hun acties en activiteiten.

12-10-2009

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33