Renovatieadvies

Renovatieadvies 2016

Met onze dienst renovatie willen wij het makkelijker maken voor bewoners om hun huis te renoveren, en hen de instrumenten aan te reiken om in de buurt te kunnen blijven, zeker nu de bevolking in de regio groeit en de prijzen van huizen en appartementen onder druk komen te staan door de verschuivingen in het centrum en in de kanaalzone.

De dienst renovatie wil de woonkwaliteit van mensen met een laag inkomen verbeteren. Onze aandacht gaat naar veiligheid, gezondheid en energie-zuinigheid en tegelijk bewaken wij de regelgeving. Op die manier proberen wij te vermijden dat het aantal onbewoonbare huizen van slechte kwaliteit nog zou toenemen en streven we naar een herwaardering van de wijk in haar geheel, zodat de bewoners ervan kunnen genieten van een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wij geven info over de regionale premies via algemene infosessies (via brochures, infostanden tijdens activiteiten...) en persoonlijke gesprekken: er kan een afspraak gemaakt worden in Buurthuis Bonnevie, of een afspraak voor een huisbezoek. Daarnaast zijn er ook nog onze collectieve animaties zoals de Pauze Reno.

Onze aanpak is individueel: als we eigenaars ontvangen wordt er een eerste analyse gemaakt van hun vragen en krijgen ze meteen de nodige info ivm. renovatiepremies. Ieder jaar worden er nieuwe dossiers geopend en worden de lopende dossiers verder opgevolgd. We vertrekken steeds van de vraag van de bewoner en proberen hem van daaruit te sensibiliseren voor een globale en duurzame renovatie die ook ongezonde leefomstandigheden aanpakt, energie- en veiligheidsproblemen...

Tijdens de Pauze Reno-avonden, pakken we het collectief aan: we informeren en sensibiliseren het publiek rond specifieke thema's en zorgen ervoor dat ze juiste en begrijpelijke info krijgen, zodat ze gemotiveerd raken om hun eigendom te renoveren en nadien hun ervaringen aan anderen kunnen doorgeven.

Als we te maken krijgen met eigenaars die hun goed verhuren en die niet over de middelen beschikken om hun eigendom te renoveren, zoeken we samen met hen naar andere oplossingen (zoals Sociaal Verhuurkantoren).

We sturen aan op samenwerking met onze verschillende diensten (huurpermanentie, Bon{fix}, de technische dienst (ILDE/PIOW) en de DLI (ingroening, wijkenveloppe).

We ontwikkelen ook een dienst energie (Energie-collectief).

En tenslotte werken we het project ISOPOLD uit in het kader van het wijkcontract 'Leopold'.

23-02-2017

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33