Renovatieadvies

Renovatieadvies in 2015

Het renovatieteam biedt begeleiding aan bewoners van de buurt opdat ze autonoom hun renovatieprojecten kunnen verder zetten. Dit jaar waren we verheugd vast te stellen dat 18% van onze 157 dossiers dit inderdaad deden en dat 17% zijn renovatieproject heeft kunnen realiseren.
Daarnaast moeten we helaas wel vaststellen dat dossiers steeds complexer worden. Meestal gaat het niet meer om simpelweg enkele werken uit te voeren. In de meeste gevallen dienen eigenaars zich eerst in orde te brengen op stedenbouwkundig vlak alvorens ze geld kunnen investeren in een renovatieproject. Een deel van het budget dat eerder voorzien was voor de uitvoering van een aantal werken, wordt reeds gespendeerd aan de regularisatie van het goed, dit doet veel eigenaars beslissen hun renovatieproject uit te stellen.

06-04-2016

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33