Reno en Visite

16 october 2016

40 jaar in de buurt en 20 jaar renovatieadvies... Na vier jaar samenwerking met de vzw Casablanco (een onderneming voor socio-professionele inschakeling) loopt ons project Isopold, gesubsidieerd door het wijkcontract 'Rond Leopold II', ten einde.

Reno-en-visite was een opsteek om enkele projecten van Isopold te tonen: isolatie van een achtergevel, van een dak, verfraaiing van een gevel. Tegelijk werd het duidelijk voor de bezoeker hoe moeilijk het soms is voor privé eigenaars om aan de steeds strengere wettelijke normen te voldoen, terwijl zij er toch voor moeten zorgen dat de Brusselse woningen gerenoveerd worden en er goede woningen op de markt komen.

Acht bewoners stelden hun woning open en deelden hun ervaringen met de bezoekers. We hopen van harte dat zij een voorbeeld zullen zijn voor de buurten dat dank zij hen de drempelvrees om te renoveren verdwijnt.

Tijd is een belangrijke factor. Een renovatie kan één jaar duren, maar evengoed tien jaar... Gemiddeld moet men rekenen op twee jaar en half. Het is vooral onze rol om mensen te helpen om de eerste stap te zetten om hun woning duurzaam en economisch te renoveren, eerder dan mensen te begeleiden die genoeg ervaring om zonder onze hulp verder te kunnen. Stof genoeg om de komende 40 jaar over na te denken.

Wij danken iedereen die ons steunde en op 16 oktober aanwezig was, onze collega's van Bon{fix}, Oxfam, de diensten Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling, het Centre Communautaire Maritime, het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, de dienst tegen Overlast, en zeker ook onze partner in dit project, de vzw Casablanco.

21-12-2016

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33