Samen Renoveren (RenoLab-C)

Samen renoveren: een collectief, betaalbaar en kwalitatief renovatietraject.

Het project SAMEN RENOVEREN speelt in op twee huidige uitdagingen binnen de Brusselse huisvestingsmarkt;
1) een aanpak realiseren voor collectieve renovaties en 2) dit bij particuliere eigenaars/verhuurders die vandaag niet aan renoveren toekomen om redenen zoals betaalbaarheid, administratieve en praktische rompslomp, moeilijke zoektocht naar aannemers, aanbesteding, opvolging etc.

In de historische wijken van Sint-Jans-Molenbeek, waar Buurthuis Bonnevie al 40 jaar actief is, zullen een 80-tal woonscans en een 30-tal diepteanalyses worden uitgevoerd bij particuliere woningen. De KU-Leuven brengt hiervoor, samen met BAST, vanuit hun project RenoseeC in Gent expertise in. Er wordt innoverend geëxperimenteerd hoe een doelgroep, die nu vaak de architect niet betrekt bij het nadenken over hun woning, participeert in een lange termijnvisie op de duurzaamheid van hun woning.

Inzicht geven in de energieprestatie en een goed (financieel) plan, zodat er geen lock-in* optreedt en de juiste stappen gezet worden naar lage energie en passiefhuisstandaard worden gecombineerd met een geïntegreerd pakket voor collectieve renovatie. Naast de financiële en ecologische voordelen komt het project ook tegemoet aan de grote vraag naar het wegnemen van de zorgen bij mensen die verbouwingen nu vaak in het grijze circuit laten uitvoeren en de verbetering van de gezondheid en het comfort van de woningen.

Campus Sint-Lucas Brussel (Faculteit Architectuur) brengt hiervoor visie in over woonkwaliteit en architecturale waarde. Het Kenniscentrum WWZ en Belgian Ageing Studies (VUB) onderzoeken voorstellen tot woningaanpassing en kleinschalige woonzorgconcepten voor ouderen en personen met een beperking.

De haalbaarheid van hergebruik van materialen in een geest van circulaire economie wordt door ROTOR onder de loep genomen en Renovassistance zal samen met Community Land Trust mee nadenken hoe nieuwe financieringsvormen in combinatie met sociale verhuur kunnen ontstaan. Architect Guido Stegen (ARSIS) brengt vanuit zijn jarenlange projectervaring expertise in en GS-L architecten zal de renovaties grondig begeleiden, de collectieve aanpak helpt hierbij.

Aan de hand van deze cases in Sint-Jans-Molenbeek zal een draaiboek worden opgesteld dat bij opschaling kan gehanteerd worden door de andere partners van het Netwerk Wonen. Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen onderzoekt en becijfert hiervoor de winst in energie, milieu en afval en zet deze af tegen de inzet van overheidsmiddelen.

* lock-in: dit zijn bouwkundige situaties die niet meer opgelost kunnen worden - Uitgangspunt hierbij is een no-regret aanpak, waarbij het energieaspect ook de architecturale waarde, de woonkwaliteit (daglicht, zichten, functionele indeling), de flexibiliteit in functie van aanpasbaarheid en mogelijkheden voor levenslang wonen, andere duurzaamheidsaspecten zoals regenwaterhuishouden… expliciet in de afweging bij een ingreep worden betrokken, in een integrale duurzame benadering.

www.livinglabs-brusselsretrofit.be

30-01-2018

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33