Vacature

Vacature Buurtwerk

Buurthuis Bonnevie vzw werft aan:
een medewerker (V/M/X) voor het project “Welzijn in de wijk”, een buurtwerkproject uitgevoerd in het kader van een projectsubsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Actief sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen en kansen.
Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft en bieden we antwoord op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewoners-initiatief. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten. Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke verandering door het uitbouwen van voorbeeldprojecten en door beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel. Buurthuis Bonnevie is één van de vier geïntegreerde wijkwerkingen en één van de zeven verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk in onze aanpak. De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het team dat de geïntegreerde wijkwerking uitbouwt, waarin zij/hij collegiaal samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen . Armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling en participatie zijn voor onze organisatie erg belangrijk en dit project wil daarvan werk maken.

Opdracht
De medewerker zal (hoofdzakelijk) het Project «Welzijn in de wijk » uitbouwen, een samenwerking met een aantal partners/wijkgezondheidscentra in de buurt gericht op het thema psychosociaal welzijn tijdens en na hun isolement omwille van Covid-maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat deze crisis een aantal reeds bestaande noden nog uitvergrootte en willen stem geven aan individuen/groepen omtrent hun ervaring tijdens de voorbije crisisperiode. Op basis van hun verhalen willen we hier lessen uit te trekken, voor ieder van de betrokkenen zelf maar ook voor anderen/beleidsmakers.
De opdracht bestaat uit
 Het samenstellen van minimaal 3 groepen van mensen in armoede en gebruikers van wijkgezondheidscentra om hun kwetsbare psychosociaal welzijn bespreekbaar te maken en handvaten voor een beter psychosociaal welzijn aan te reiken (we doen dit in samenwerking met meerdere wijkgezondheidscentra en partners in de buurt) ;
 Het in kaart brengen en ontsluiten van de knelpunten en noden rond het psychosociaal welzijn van deze doelgroepen ;
 Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met expertisepartners met een gespecialiseerd aanbod rond de aangereikte thema’s – met als doelstelling de doelgroep op een concrete, laagdrempelige manier te ondersteunen en tools op maat aan te reiken ;
 Meewerken aan een door het Brussels Platform Armoede gecoördineerde projectwerkgroep en stuurgroep
 Kennisdeling met de andere verenigingen waar armen het woord nemen, het ruimere lokale en bovenlokale netwerk en andere relevante partners en beleidsmakers.

Profiel
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving . U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.
 U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichting en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
 U bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis Frans (of die u wilt verbeteren), tweetaligheid is een pluspunt
 U kan zelfstandig aan de slag én werkt vlot samen in teamverband maar vindt het ook een uitdaging om aan de slag te gaan met partnerwerkingen in de wijk
 U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst (aspecten van) groepsbegeleiding
 U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
 U kan structureel denken en hebt zin voor initiatief
 U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s
 U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
 U kent de Brusselse situatie, heeft kennis van de sociale kaart wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt

Wij bieden aan
 Een deeltijds contract (0.6 VTE) van onbepaalde duur, we gaan graag in februari-maart van start, einddatum project voorzien april 2022
 Een aangename werkomgeving, flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden
 De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen
 Verloning op basis van sectorale barema’s PC 329 - B1C of B1B, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit

Procedure
Aanwervingsdatum: zo snel mogelijk
Geïnteresseerd? Bezorg uw CV en een motivatiebrief per mail aan info@bonnevie40.be ten laatste op 4 februari 2021. De personen die op basis hiervan weerhouden worden, worden persoonlijk verwittigd voor deelname aan een selectieprocedure die doorgaat op vrijdag 12 februari 2021.
Voor meer informatie : contacteer Lieven Monserez, coördinator Buurthuis Bonnevie of je vindt info op www.facebook.com/buurthuisbonneviemaisondequartier - www.bonnevie40.be

20-01-2021

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33