Passief wonen
"Wonen in een passief huis" - uitwisseling van goede praktijken

Wij nodigen u uit om een uitwisseling te creëren rond 'goede praktijken'. Als gevolg van meerdere aanvragen, willen wij graag onze ervaringen en methodes delen. Samen met de bewoners van Espoir ontwikkelden we 10 fiches 'Wonen in een passief woning', die we ook in onze samenwerking met de huurders van de passief woningen van de gemeente Molenbeek gebruiken.

Onze ervaring leert ons dat een begeleiding op maat belangrijker is dan korte geschreven informatie. Over dat aspect wensen wij ontmoetingen te organiseren tussen de verschillende actoren op het terrein. Zo ontstaat er een kennisnetwerk waarbinnen betrokken actoren informatie kunnen uitwisselen.

Wanneer?
29 september 2016
15 december 2016
30 maart 2017
29 juni 2017
van 10u tot 12u30

Waar?
Buurthuis Bonnevie
Bonneviestraat 40 in Molenbeek

Prijs?
15€/persoon

Indien u interesse hebt, kan u Donnatienne Hermesse contacteren via
donatienne.hermesse@bonnevie40.be

Tot snel!

Cahier Passief Wonen

Het cahier ‘Passief wonen’ is het resultaat van zeven jaar begeleiding van de gezinnen van Espoir: van hun zoektocht naar een goede woning tot en met het beheer van hun passief woning. We kunnen een exemplaar van dit boek te leveren tegen een kostprijs van € 10.

Wij wensen u nog veel leesplezier.

Passief wonen - Project Espoir.pdf (2.97 MB)
Handleidingen

De handleidingen die u in bijlage vindt, werden samen met de bewoners samengesteld. Ze zijn bestemd voor mensen die bewoners van passief woningen begeleiden. De fiches ‘Hoe woon je in een passief woning?’ zijn daarbij een goede hulp. Ze kunnen met de nodige uitleg en mits eventuele aanpassingen uitgedeeld worden.
U kan de fiches in pdf aanvragen per e-mail: donatienne.hermesse@bonnevie40.be. Gelieve ook de naam van uw organisatie en het doel waarvoor u de fiches wil gebruiken, te vermelden.
Momenteel gebruiken de gezinnen van Espoir de fiches in het kader van het project ‘Ambassadeurs van Passief Wonen’. Dankzij dit project kunnen zij hun ervaringen met anderen uitwisselen.

Opname elektriciteit.pdf (112 KB)
Opname warm water.pdf (90 KB)
Opname water.pdf (90 KB)
Enquête ondervinding.pdf (114 KB)
Ouderhoudsschrift van Espoir.pdf (665 KB)
Verbruik

De gezinnen van Espoir hebben zich met de steun van het buurthuis georganiseerd om iedere maand de water- en elektriciteitstellers op te nemen. Hierbij vindt u de nauwkeurige stand van zaken, bijgehouden door Joséphine, Djamal en de tieners van Espoir.

verbruik 2010.pdf (79 KB)
verbruik 2011.pdf (106 KB)
verbruik 2012.pdf (101 KB)
verbruik 2013.pdf (265 KB)
Ronde Tafel

4 september 2013
Passief wonen vandaag om de bewoners van morgen voor te bereiden: ervaringen en denkpistes rond het goed beheer van passiefwoningen en de manier waarop hun huurders ermee omgaan.

In de huidige context van ‘Alles passief in 2015’, willen wij ons leerproces toelichten en samen met de betrokken overheden en diensten nadenken over hoe toekomstige huurders van sociale passiefwoningen hun woning optimaal kunnen benutten. Tijdens het rondetafelgesprek zullen we ons cahier voorstellen en uitdelen, waarin we onze ervaringen beschrijven van twee jaar begeleiding van de gezinnen van Espoir.

Hier kunnen jullie de getuigenis van de verschillende experts vinden.

Gedetaileerd programma.docx (76 KB)
Presentatie van Bonnevie.doc (89 KB)
Joséphine Mukabucyana - Bewoners van l'Espoir - Getuigenis.docx 
Ismael Daoud - Huytebroeck Kabinet - Getuigenis.docx (76 KB)
Grégoire Clerfayt - Leefmilieu Brussel - getuigenis.docx (76 KB)
Corentin Voglaire - Bureau MK Engineering - getuigenis.docx (80 K
Informatie over de passief-school Vier Winden.pdf (137 KB).pdf (1
Olivia Debruyne - gemeente Molenbeek - Getuigenis.docx (75 KB)
Film

Passief wonen - De boodschap van Espoir

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33