Vacatures
Gemotiveerde basis- en beleidsmedewerker

Buurthuis Bonnevie vzw


Takenpakket
De ‘basis – en beleidsmedewerker’ ondersteunt een aantal lopende activiteiten en projecten en bouwt die verder uit in overleg met de coördinatie.

1. Uitbouwen van het onthaal en toeleiden van bewoners naar aangepaste dienstverlening:
Het dagelijks onthaal gebeurt door een medewerker in opleidings-contract en door vrijwilligers. Zij onthalen bezoekers, verwijzen intern door of maken hen wegwijs in het sociaal landschap
U staat in voor de globale uitbouw van het onthaal met als volgende aandachtspunten:
- De inwerking en omkadering van de onthaalmedewerkers voor interne doorverwijzing, de ondersteuning van onthaalmedewerkers om problemen te kunnen detecteren en om een kennis op te bouwen van de sociale kaart;
- Het onthaal uitbouwen als een project in het kader van sociaal beleid;
- Zorgen voor de praktische organisatie waar nodig en het opvolgen van de registratie.

2. Taalactivering en burgerschap:
Wekelijks verzorgen 2 vrijwilligers taaltafels waar dames de eerste woorden Frans leren. In 2017 willen we starten met een taaltafel Nederlands.
U zal instaan voor:
- Het ondersteunen van de vrijwilligers voor de taaltafels Frans;
- Het uitbouwen van een Taaltafel Nederlands met nieuwe vrijwilliger(s);
- Het uitwerken –samen met de vrijwilligers- van een aanpak om bewoners te laten doorstromen naar reguliere taallessen.

3. Het toeleiden tot werk
Via opleidingscontracten kunnen 5 laaggeschoolde Molenbekenaars werkervaring opdoen in onthaal en de technische dienst ‘Bonfix’.
U staat in voor:
- Het organiseren van een vormingsaanbod voor de doelgroepmedewerkers door externen;
- Praktische aspecten ivm aanwerving, omkadering en doorstroom;

4. Ondersteunen van bewonersinitiatieven ivm groen in de wijk:
Samen met bewoners organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten om de wijk aangenamer en groener te maken.
U staat in voor:
- Het ondersteunen van bewonersgroep Courtois bij hun jaarlijkse groenactie;
- Het meewerken aan het jaarlijks wijkfeest op het Bonnevieplein;
- Het opvolgen van de collectieve tuin Toekomsstraat.

5. Versterken van buurtnetwerken en sociale cohesie
U staat in voor:
- De uitbouw - met de coördinatie- van 2 open algemene vergaderingen op jaarbasis;
- Linken leggen tussen de eigen werking en andere groepen/ verenigingen

Profiel
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken. U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.
- U hebt een bachelorsdiploma en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
- U bent Nederlandstalig en hebt een goede basiskennis Frans die u wilt verbeteren, tweetaligheid is een pluspunt
- U kan zelfstandig werken én in teamverband
- U hebt sociale en communicatieve vaardigheden
- U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
- U kan structureel denken U hebt zin voor initiatief
- U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten
- U kan vlot werken met computer en de courante software programma’s
- U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
- U kent de Brusselse situatie, wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt

Wij bieden aan
Een contract van onbepaalde duur, deeltijds (0,8 vte)
Barema B1C of B1B afhankelijk van aanvaarde anciënniteit in PC 329.01

Voor meer inlichtingen belt u naar 02/410 76 31 en vraagt naar Marie-Claire Migerode, coördinator
Bekijk ook onze website: uw CV en motivatiebrief tegen ten laatste 15/02/2017 aan marie-claire.migerode@bonnevie40.be

Onthaalbediende

(4/5-tijds – DSP)
Diploma: maximum A3 (lager secundair)

Taakomschrijving:
Verzorgen van een goed en vriendelijk onthaal:
- telefonisch onthaal
- persoonlijk onthaal van bezoekers
De onthaalbediende beluistert de vragen van de bewoners, maakt een afspraak bij de eigen dienst of noteert de vragen.
De onthaalbediende leert een aantal diensten in de buurt kennen en verwijst bezoekers door.
De onthaalbediende staat in voor de orde in de onthaal-ruimte en het permanentielokaal (documentatie, prikbord...)
Licht administratief werk verzorgen (fotokopieën, fax, verzendingen, klasseren...).

Kwaliteiten die tot aanbeveling strekken:
- een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans hebben
- over een basiskennis Nederlands beschikken, bereid zijn tot bijscholing, en toepassen in het onthaal
- in respect kunnen samenwerken met personen van verschillende origine, leeftijd, geslacht...
- over noties van het werken met computer beschikken
- zelfstandig kunnen werken
- een open geest hebben
- kunnen werken in team
- over sociale vaardigheden beschikken

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Veerle Depoorter: 02/410.76.31 (enkel op maandag van 9:00 tot 16:30 uur)
of CV en motivatiebrief bezorgen vόόr 10/03/2015 aan veerle.depoorter@bonnevie40.be

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33