Vacatures
Onthaalbediende

(4/5-tijds – DSP)
Diploma: maximum A3 (lager secundair)

Taakomschrijving:
Verzorgen van een goed en vriendelijk onthaal:
- telefonisch onthaal
- persoonlijk onthaal van bezoekers
De onthaalbediende beluistert de vragen van de bewoners, maakt een afspraak bij de eigen dienst of noteert de vragen.
De onthaalbediende leert een aantal diensten in de buurt kennen en verwijst bezoekers door.
De onthaalbediende staat in voor de orde in de onthaal-ruimte en het permanentielokaal (documentatie, prikbord...)
Licht administratief werk verzorgen (fotokopieën, fax, verzendingen, klasseren...).

Kwaliteiten die tot aanbeveling strekken:
- een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans hebben
- over een basiskennis Nederlands beschikken, bereid zijn tot bijscholing, en toepassen in het onthaal
- in respect kunnen samenwerken met personen van verschillende origine, leeftijd, geslacht...
- over noties van het werken met computer beschikken
- zelfstandig kunnen werken
- een open geest hebben
- kunnen werken in team
- over sociale vaardigheden beschikken

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Veerle Depoorter: 02/410.76.31 (enkel op maandag van 9:00 tot 16:30 uur)
of CV en motivatiebrief bezorgen vόόr 10/03/2015 aan veerle.depoorter@bonnevie40.be

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33