Vacatures
RENOVATIEADVIES (M/V)

Buurthuis Bonnevie zoekt een medewerker (M/V) om de dienst renovatieadvies te versterken. Hij/zij zal bewoners die hun woning willen renoveren, individueel of collectief begeleiden om de meest haalbare duurzame oplossingen te vinden zowel financieel als op het vlak van gezondheids- en veiligheidsnormen.
Molenbeek-centrum heeft een verouderd woningbestand dat niet steeds voldoet aan een goede woonkwaliteit. Onze vzw ijvert al 40 jaar voor een betere woonkwaliteit. Ze neemt de kwetsbare bewoners als uitgangspunt van haar actie en legt het accent op energie en duurzaam renoveren. Het renovatieadvies wordt vanaf 2018 ook aangeboden in Jette, in het kader van het Wijkcontract Magritte.

MISSIE:
De Renovatie Adviseur vervangt in eerste instantie een medewerker in zwangerschapsverlof voor de werking in Sint-Jans-Molenbeek. Hij/zij start in 2018 - vanuit het Bonnevie team - met het opzetten van renovatieadvies in Jette.

Hij/zij zal:
- De kandidaat-verbouwers ondersteunen in het concretiseren van hun renovatiewensen;
- Info verschaffen inzake premies en leningen voor (energiezuinig) verbouwen waarop kandidaat-verbouwers aanspraak kunnen maken;
- De kandidaat-verbouwers helpen bij de aanvraag en analyse van prijsoffertes bij aannemers en bij het opstellen van de dossiers voor de premie-aanvragen;
- De kandidaat-verbouwer bijstaan bij de afhandeling van de administratieve en stedenbouwkundige aanvragen. Wanneer de inbreng van een zelfstandig architect vereist is, zal de medewerker de kandidaat-verbouwer doorverwijzen naar architecten voor specifieke aspecten ( stedenbouwkundige vergunning…);
- Versterken van de kennis van de eigenaar-bewoners door het organiseren van thematische vergaderingen en kennisoverdracht tussen bewoners;
- Deelnemen aan teamwerk en uitbouwen van geïntegreerd werken met collega’s in Bonnevie. Dit teamwerk is gericht op het uitbouwen van een gemeenschappelijke aanpak intern en naar het uitdragen van ervaringen naar andere verenigingen en het beleid;
- Samenwerken met het breder netwerk, zoals: het Netwerk Wonen, de adviesraad voor Huisvesting van Molenbeek.

PROFIEL:
De gezochte medewerker
- Is in het bezit van een master architectuur;
- Heeft een algemene kennis van de Brusselse Context
- Is verbaal tweetalig (Ndl- Fr / Fr –Ndl)
- Kan het indienen van energie- en renovatiedossiers begeleiden in de 2 talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Heeft al enige ervaring opgedaan met renoveren van woningen;
- Is gevoelig voor de thematiek van duurzaam verbouwen;
- Heeft een basiskennis van de bestaande wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, EPB-certificaat, Brusselse Wooncode) en de politieke context van Brussel (huisvesting, energie en stedenbouw);
- Kan zelfstandig werken, initiatief nemen en creatief naar oplossingen zoeken maar is evengoed een teamspeler
- Heeft zin om bij te leren en zijn/haar kennis te delen met collega’s;
- Is in staat om een tekst op te stellen, met zin voor analyse en synthese in zijn/ haar moedertaal;
- Kan technische informatie en regelgeving verstaanbaar maken voor iedereen en kan een groep animeren;
- Kan gebruik maken van Excel, Word, PowerPoint, Outlook en lay-out;
- Is bereid om af en toe ook beschikbaar te zijn ’s avonds voor avondvergaderingen van bijvoorbeeld het Wijkcontract en in het weekend;

WIJ BIEDEN AAN:
- Een deeltijdse job van 0,7 jobtime, contract van onbeperkte duur
- Salaris volgens paritair comité 329.01, barema B1c of B1b afhankelijk van aanvaarde anciënniteit
- Een gevarieerde en stimulerende job in een dynamisch team dat aan de verbetering van de leef-kwaliteit van de buurt werkt;
- Kans om zich bij te scholen in verband met duurzaam renoveren en de toegang van kwetsbare bevolkingsgroepen tot huisvesting
- De centrale werkplek is in het hart van Molenbeek.

Indien u meer inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met Marie-Claire Migerode, 02 410 76 31 of onze website raadplegen: www.bonnevie40.be.

Bezorg uw CV en een motiveringsbrief waarin u ook aangeeft welke kennis en ervaring u kan inbrengen ten aanzien van de werking van Bonnevie voor 30/07/2018 aan info@bonnevie40.be.

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, wordt u uitgenodigd op een gesprek in de week van 20/08/2018 9:30 en 16:00

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33