Buurthuis Bonnevie vzw werft aan: een educatief medewerk(st)er (V/M/X) voor de dienst huisvesting

VACATURE Educatief Medewerk(st)er

Buurthuis Bonnevie vzw werft aan:

een educatief medewerk(st)er (V/M/X) voor de dienst huisvesting , een buurtproject uitgevoerd in het kader van een projectsubsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Sint-jans-Molenbeek.
Actief sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen en kansen.
Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft en bieden we antwoord op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewoners-initiatief. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten. Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke verandering door het uitbouwen van voorbeeldprojecten en door beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel.

Buurthuis Bonnevie is één van de vier geïntegreerde wijkwerkingen en één van de zeven verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk in onze aanpak. De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het team dat de geïntegreerde wijkwerking uitbouwt, waarin zij/hij collegiaal samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen.

Armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling en participatie zijn voor onze organisatie erg belangrijk en dit project wil daarvan werk maken.

OPDRACHT:
De medewerker zal (hoofdzakelijk) het project «Huisvestingstafels/Tables de Logement» uitbouwen, een samenwerking met een aantal vrijwilligers/huisvestingspartners in de buurt, gericht op het thema kwalitatieve huisvesting. We willen samen met bewoners (tijdens en na hun isolement omwille van Covid-maatregelen) op zoek gaan naar kwalitatieve en passende huisvestingsmogelijkheden.
We willen naast dit op zoek gaan naar individuele oplossingen voor gezinnen ook werk maken van een groepsgerichte werking waarbij structureel gezocht wordt naar oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat deze crisis een aantal reeds bestaande noden nog uitvergrootte en willen stem geven aan individuen/groepen omtrent hun ervaring tijdens de voorbije crisisperiode. Op basis van hun verhalen willen we hier lessen uit te trekken, voor ieder van de betrokkenen zelf maar ook voor anderen/beleidsmakers.
Profiel
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving . U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.
• U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichting en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
• U bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis Frans, tweetaligheid is een pluspunt
• U kan zelfstandig aan de slag én werkt vlot samen in teamverband maar vindt het ook een uitdaging om aan de slag te gaan met partnerwerkingen in de wijk
• U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst (aspecten van) groepsbegeleiding
• U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
• U kan structureel denken en hebt zin voor initiatief
• U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s
• U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
• U kent de Brusselse situatie, heeft kennis van de sociale kaart wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt
Wij bieden aan
• Een voltijds contract van onbepaalde duur, we gaan graag in april van start, einddatum project voorzien april 2022
• Een aangename werkomgeving, flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden
• De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen
• Verloning op basis van sectorale barema’s PC 329 - B1C of B1B, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit
Procedure
Aanwervingsdatum: zo snel mogelijk
Geïnteresseerd? Bezorg uw CV en een motivatiebrief per mail aan info@bonnevie40.be ten laatste op 22 maart 2021. De personen die op basis hiervan weerhouden worden, worden persoonlijk verwittigd voor deelname aan een selectieprocedure die doorgaat op donderdag 25 maart 2021.

Voor meer informatie : contacteer Lieven Monserez, coördinator Buurthuis Bonnevie of je vindt info op www.facebook.com/buurthuisbonneviemaisondequartier - www.bonnevie40.be


2021-03-05 14:37:00

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33