firstnext1234 )  prevlast

Renovatieadvies: 4/4

Het Kadaster belt aan... Waarom bij u?

Wat is het kadastraal inkomen?
Het kadastraal inkomen is de geschatte huuropbrengst van een woning, verminderd met de onderhouds- en de herstellingskosten. Het is maw de huur die u zou kunnen krijgen als u de woning gedurende een jaar zou verhuren. Het kadastraal inkomen heeft dus niets te zien met de reële waarde van een gebouw.

Waarvoor dient het kadastraal inkomen?
Het KI dient om de onroerende voorheffing te berekenen, die een soort regionale belasting is voor iedereen die eigenaar is van een woning.

Naar aanleiding van welke werken wordt het kadastraal inkomen herzien?
Als u het comfort van uw huis gevoelig verhoogt, verhoogt ook de huurwaarde ervan en bijgevolg de onroerende voorheffing. Dat gebeurt bv. als u er een handelszaak van maakt, of als u meer woningen in het gebouw inricht, als u het vergroot of een tweede badkamer installeert, of centrale verwarming… Op dat ogenblik moet u zelf een herziening van het kadastraal inkomen vragen.

Waarom klopt men bij u aan?
Als u deze herziening niet zelf aanvraagt, kan een inspecteur bij u aanbellen om na te gaan of u misschien in een ‘valse bescheiden’ woning leeft, een woning met een klein kadastraal inkomen maar met veel comfort. De onroerende voorheffing is een groot deel van de inkomsten van de Gewesten. Daarom is de gemeente begonnen met een systematische controle van de woningen waarvoor de laatste 25 jaar geen herziening werd aangevraagd. Deze controles kunnen plaats vinden bij:
de aankoop van een woning: het kadaster wordt door de notarissen stelselmatig op de hoogte gehouden van alle verkopen. Zij vergelijken de prijs van het huis met het kadastraal inkomen en komen zo de onregelmatigheden op het spoor.
een bouwaanvraag: bij nieuwbouw, maar ook bij uitbreiding of grondige verbouwingen, is men verplicht om met een architect te werken. Hij zal de bouwaanvraag indienen bij de bevoegde overheden. De administratie is bijgevolg op de hoogte van de werken en geeft dit door aan het kadaster.
een klacht van de buren wegens bouwovertreding

In het volgend nummer zullen we het hebben over uw rechten, uw plichten en ook over de gevolgen van een premieaanvraag voor uw kadastraal inkomen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de dienst stedenbouw-kadaster op het nr 02 600 49 93

2014-03-12 15:26:18

Er zijn opnieuw energiepremies

De premies waarop de Brusselaars beroep kunnen doen, veranderen van jaar tot jaar, al naargelang het budget dat beschikbaar is en de politieke doelstellingen van het Gewest. Iedere Brusselaar, huurder zowel als eigenaar, kan een energiepremie krijgen voor energiebesparende werken.

Het bedrag dat u kan krijgen, is afhankelijk van de werken die u uitvoert, uw inkomen en de ligging van het goed. Zo kan u een premie krijgen voor dubbel glas, een hoogrendementsketel op gas, isolatie van muren, dak of vloer, zonwering, een waterboiler op zonenergie, zonnepanelen, verluchting, een kamerthermostaat of thermostatische kranen voor de radiatoren, enz. In tegenstelling tot andere mogelijke premies, moet de energiepremie na de werken aangevraagd worden en bestaat er voor deze premie geen voorschot-systeem.

Wij vroegen aan de heer B., inwoner van Molenbeek, wat hij van de premie vond, nu iets meer dan de helft van zijn factuur door de energiepremie werd terugbetaald. ‘Als ik niet voor een energiepremie was gegaan, had ik de werken waarschijnlijk in het zwart laten uitvoeren. Ik had geen flauw idee van de prijzen die door erkende aannemers worden aangerekend. Maar zelfs dan zou het werk me meer gekost hebben dan nu. Het heeft me niet zoveel tijd gevraagd om mijn dossier op te stellen en ik kreeg er een hoop voordelen voor in ruil. Buurthuis Bonnevie heeft me uitgelegd hoe het werkte en welke de installatienormen zijn. De technische controle die verplicht moet uitgevoerd worden als de werken gedaan zijn, was positief. Nu mag ik gerust zijn dat de werken goed werden uitgevoerd. En mochten er op een dag toch problemen zijn, dan ben ik gedekt door de waarborg omdat ik een factuur heb. Als ikzelf ergens zou werken, zou ik ook liever hebben dat het officieel gebeurde, dat geeft een grote geruststelling. Ik heb de kelder in mijn huis gerenoveerd en de buizen geïsoleerd om de kelder niet voor niets te verwarmen. Ik heb me echt gefocust op energiebesparing.’

In 2014 zullen de bedragen die u kan krijgen voor de isolatie van muren en het plaatsen van dubbel glas lichtjes lager liggen dan die van 2013. We hopen dat daarmee vermeden wordt dat het budget halverwege het jaar opnieuw opgebruikt is.

Voor inlichtingen over de energie- en andere premies, staan onze renovatieadviseurs altijd ter uwer beschikking.

2014-01-16 15:59:22

Een nieuwe gevel

U merkte deze zomer wellicht dat de gevel van Bonnevie in de stellingen stond. Het was niet zomaar een renovatie, het was meer dan dat: de arbeiders van Casablanco kregen hier een opleiding buitenpleisterwerk van de aannemer.

Casablanco is een bedrijf dat arbeiders opleidt voor de bouw. Hoe meer ervaring ze opdoen, hoe meer kansen ze nadien hebben op de arbeidsmarkt om werk te vinden. Bonnevie en Casablanco beslisten om de gevel van het Buurthuis opnieuw te bezetten met witkalk, een traditioneel materiaal dat vandaag de dag weer opgepikt wordt. Witkalk is een oud materiaal, dat in België in de jaren ’50 verdrongen werd door plaaster en cement.
Het heeft nochtans voordelen. Het regelt net als onze huid de vochtigheid van een huis. Hoewel wij waterdicht zijn, kunnen we toch zweten. Witkalk laat vocht wel naar buiten, maar niet naar binnen. Het is elastisch, dwz sterk maar soepel. Witkalk geeft mee ipv te barsten zoals cement.

Wij vroegen aan Kaba, een van de arbeiders in opleiding, welke indruk de werf op hem had nagelaten.

‘Het was de eerste keer dat ik met witkalk werkte. In het land waar ik vandaan kom, Guinnee- Konakry is er geen bouwtraditie met witkalk, wel met aarde. De kleur van aarde verschilt al naargelang de plaats waar ze vandaan komt. De instructeur op de werf van Bonnevie, heeft ons uitgelegd dat hetzelfde geldt voor de pigmenten die in de afwerkingslaag worden gemengd. Het donkerrood en
het donkergeel bijvoorbeeld komen van Marokko.’

Sommige arbeiders van de ploeg van Casablanco zijn afkomstig van Marokko, waar wel nog met witkalk wordt gewerkt. Een aantal onder hen kende het materiaal dus en had er in het thuisland ook al mee gewerkt. Hier in de buurt vindt men nog oude gevels die met witkalk zijn bezet, maar de techniek is in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt, in tegenstelling tot in landen als Marokko, Portugal, Roemenië of Slovakije.
De gevelpleister wordt in verschillende lagen aangebracht. Het is een mengsel van water, witkalk en steeds fijner zand.

‘Men moet dus stap per stap werken. Dat vraagt meer tijd, meer aandacht en meer kennis. Het verschil zit hem in de details. Ik vond het een zeer positieve ervaring. Het resultaat geeft meer voldoening dan met cement. Ik woon in de buurt en als ik met vrienden voorbij het Buurthuis kom, ben ik fier om hen mijn werk te tonen.’

Witkalk is kalk die op 900° C wordt gebakken. Dat is minder dan de 1800° C die nodig zijn voor cement. Elk materiaal kan beoordeeld worden op zijn ‘grijze energie’, de energie die nodig was om het materiaal op te delven, het aan te passen of het te vervoeren. Omdat witkalk minder grijze energie verbruikt, is het materiaal dus ook milieuvriendelijker dan ander materiaal.

Casablanco en Buurthuis Bonnevie zullen de komende vier jaar samenwerken in het kader van het wijkcontract Rond Leopold. Als u uw gevel voor een goeie prijs wil renoveren, dan kan u dat, dankzij dit wijkcontract doen met materiaal dat gezonder is voor het gebouw, voor de mens en voor de omgeving.

Aarzel niet en neem contact op met het Buurthuis voor meer inlichtingen: 02 410 76 31

2014-01-16 15:42:12

Renoveren om beter te wonen

Sinds een aantal jaren wordt Brussel getroffen door een wooncrisis, gekenmerkt door een enorme stijging van de huur- en verkoopprijzen. Een goede woning vinden en ze bewoonbaar maken voor het gezin is een hele uitdaging.

De woningen in onze wijk zijn oud, veelal gebouwd voor 1914. Vandaag verwachten we meer comfort van een woning. Veel woningen hebben dan ook al transformaties ondergaan. Maar niet alle woningen werden grondig gerenoveerd, vooral niet de huurwoningen. Het gebouw Latour op het Sint-Jan-Baptist-voorplein toont aan dat men kan renoveren met aandacht voor de architecturale waarde van een gebouw en met respect voor zijn geschiedenis.

Nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Met het stijgen van de energieprijzen wordt het belangrijk om de energiekost laag te houden. Renovatie met aandacht voor een goede isolatie , is goed voor onze portemonnee maar ook voor de leefkwaliteit van onze stad en onze planeet. Want door minder te verwarmen, produceren we minder CO2 het gas dat mee zorgt voor de opwarming van de aarde.

Buurthuis Bonnevie informeert eigenaars tot het isoleren van de woning met het project Isopold en hield een studiedag over passief wonen. Ook als u niet renoveert, kan u inspanningen doen om uw energiefactuur te verminderen. In deze krant enkele tips.
Wij wensen u veel leesplezier met deze buurtkrant waar de woning centraal staat.

2014-01-16 15:39:17

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Renovatieadvies

Het is niet altijd makkelijk voor een eigenaar om zijn woning te renoveren.
Kom u informeren bij het renovatie-advies van Buurthuis Bonnevie.

We bieden u een individuele begeleiding aan met advies op maat. Samen zoeken we oplossingen voor een betaalbare renovatie. Een gezonde en veilige woning geeft u meer comfort en welzijn.

Contacteer ons via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.