Passief wonen, de boodschap van Espoir

   [...]

2015-01-27 11:48:15

Ambapa - Passief Ambassadeurs

De Passief Ambassadeurs delen hun ervaringen met de nieuwe bewoners van het passief gebouw Vanderdussen in Molenbeek.

2014-03-24 16:25:45

firstnext12 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Ambapa

In 2010 betrokken 14 gezinnen hun passieve woning in het project Espoir. We begeleidden hen in het goed bewonen van hun passieve woning. In 2012 besloot het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor alle openbare nieuwbouw de passief standaard op te leggen. Dit betekende op korte termijn een belangrijke toename van energiezuinige sociale woningen.

Uit onze ervaring met Espoir leerden we dat een actieve betrokkenheid van de bewoners noodzakelijk is opdat deze woningen hun energie doelstellingen zouden halen én duurzaam zijn.
Om een bijdrage te leveren aan deze uitdaging, startten we het Project AmbaPa. Bonnevie vormt een aantal bewoners als Ambassadeurs die hun kennis als ervaringsdeskundige delen met gezinnen die een passieve gemeentewoning toegewezen krijgen.

Via dit project in samenwerking met de gemeente Molenbeek realiseerden we ons dat er zich nog andere uitdagingen stellen. Ze betreffen het begrijpen en het beheersen van de nieuwe technieken en technologieën en het onderhoud ervan in dit nieuwe type constructies.

Bonnevie wil haar praktijkkennis uitdragen naar de overheid in functie van een duurzaam woonbeleid.
Het pleit tevens voor een actieve betrokkenheid van burgers. Het inschakelen van bewoners laat hen tevens toe een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk vraagstuk dat ons allen aangaat, dat van de klimaatuitdaging.