Renovatieadvies

Er zijn opnieuw energiepremies

De premies waarop de Brusselaars beroep kunnen doen, veranderen van jaar tot jaar, al naargelang het budget dat beschikbaar is en de politieke doelstellingen van het Gewest. Iedere Brusselaar, huurder zowel als eigenaar, kan een energiepremie krijgen voor energiebesparende werken.

Het bedrag dat u kan krijgen, is afhankelijk van de werken die u uitvoert, uw inkomen en de ligging van het goed. Zo kan u een premie krijgen voor dubbel glas, een hoogrendementsketel op gas, isolatie van muren, dak of vloer, zonwering, een waterboiler op zonenergie, zonnepanelen, verluchting, een kamerthermostaat of thermostatische kranen voor de radiatoren, enz. In tegenstelling tot andere mogelijke premies, moet de energiepremie na de werken aangevraagd worden en bestaat er voor deze premie geen voorschot-systeem.

Wij vroegen aan de heer B., inwoner van Molenbeek, wat hij van de premie vond, nu iets meer dan de helft van zijn factuur door de energiepremie werd terugbetaald. ‘Als ik niet voor een energiepremie was gegaan, had ik de werken waarschijnlijk in het zwart laten uitvoeren. Ik had geen flauw idee van de prijzen die door erkende aannemers worden aangerekend. Maar zelfs dan zou het werk me meer gekost hebben dan nu. Het heeft me niet zoveel tijd gevraagd om mijn dossier op te stellen en ik kreeg er een hoop voordelen voor in ruil. Buurthuis Bonnevie heeft me uitgelegd hoe het werkte en welke de installatienormen zijn. De technische controle die verplicht moet uitgevoerd worden als de werken gedaan zijn, was positief. Nu mag ik gerust zijn dat de werken goed werden uitgevoerd. En mochten er op een dag toch problemen zijn, dan ben ik gedekt door de waarborg omdat ik een factuur heb. Als ikzelf ergens zou werken, zou ik ook liever hebben dat het officieel gebeurde, dat geeft een grote geruststelling. Ik heb de kelder in mijn huis gerenoveerd en de buizen geïsoleerd om de kelder niet voor niets te verwarmen. Ik heb me echt gefocust op energiebesparing.’

In 2014 zullen de bedragen die u kan krijgen voor de isolatie van muren en het plaatsen van dubbel glas lichtjes lager liggen dan die van 2013. We hopen dat daarmee vermeden wordt dat het budget halverwege het jaar opnieuw opgebruikt is.

Voor inlichtingen over de energie- en andere premies, staan onze renovatieadviseurs altijd ter uwer beschikking.

16-01-2014

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33