Renovatieadvies

Het Kadaster belt aan... Waarom bij u?

Wat is het kadastraal inkomen?
Het kadastraal inkomen is de geschatte huuropbrengst van een woning, verminderd met de onderhouds- en de herstellingskosten. Het is maw de huur die u zou kunnen krijgen als u de woning gedurende een jaar zou verhuren. Het kadastraal inkomen heeft dus niets te zien met de reële waarde van een gebouw.

Waarvoor dient het kadastraal inkomen?
Het KI dient om de onroerende voorheffing te berekenen, die een soort regionale belasting is voor iedereen die eigenaar is van een woning.

Naar aanleiding van welke werken wordt het kadastraal inkomen herzien?
Als u het comfort van uw huis gevoelig verhoogt, verhoogt ook de huurwaarde ervan en bijgevolg de onroerende voorheffing. Dat gebeurt bv. als u er een handelszaak van maakt, of als u meer woningen in het gebouw inricht, als u het vergroot of een tweede badkamer installeert, of centrale verwarming… Op dat ogenblik moet u zelf een herziening van het kadastraal inkomen vragen.

Waarom klopt men bij u aan?
Als u deze herziening niet zelf aanvraagt, kan een inspecteur bij u aanbellen om na te gaan of u misschien in een ‘valse bescheiden’ woning leeft, een woning met een klein kadastraal inkomen maar met veel comfort. De onroerende voorheffing is een groot deel van de inkomsten van de Gewesten. Daarom is de gemeente begonnen met een systematische controle van de woningen waarvoor de laatste 25 jaar geen herziening werd aangevraagd. Deze controles kunnen plaats vinden bij:
de aankoop van een woning: het kadaster wordt door de notarissen stelselmatig op de hoogte gehouden van alle verkopen. Zij vergelijken de prijs van het huis met het kadastraal inkomen en komen zo de onregelmatigheden op het spoor.
een bouwaanvraag: bij nieuwbouw, maar ook bij uitbreiding of grondige verbouwingen, is men verplicht om met een architect te werken. Hij zal de bouwaanvraag indienen bij de bevoegde overheden. De administratie is bijgevolg op de hoogte van de werken en geeft dit door aan het kadaster.
een klacht van de buren wegens bouwovertreding

In het volgend nummer zullen we het hebben over uw rechten, uw plichten en ook over de gevolgen van een premieaanvraag voor uw kadastraal inkomen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de dienst stedenbouw-kadaster op het nr 02 600 49 93

12-03-2014

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33