Renovatieadvies

Het Renovatieadvies - Uit ons jaarverslag van 2013

Waarom werken aan woning-renovatie?
Het renovatiecentrum van Buurthuis Bonnevie richt zich voornamelijk op het oude centrum van Molenbeek en heeft door de jaren heen haar werkingszone uitgebreid naar de Maritiem wijk. De meerderheid van de woningen, veelal gebouwd vóór 1914, zijn oud en voldoen niet meer aan de hedendaagse comfortbehoeften.
Via het renovatieadvies wensen wij in eerste instantie bij te dragen aan een betere woonkwaliteit voor bewoners met een bescheiden inkomen. Concreet houdt dit in dat wij werken aan veilige, gezonde en energiezuinige woningen die beantwoorden aan de regelgeving. Door bewoners via het renovatiecentrum te adviseren, willen wij vermijden dat het aantal onbewoonbare en weinig kwalitatieve woningen stijgt. Binnen dit kader werken we aan de opwaardering van de buurt in haar geheel, zodat vooral de huidige bewoners kunnen genieten van een kwaliteitsvolle levensomgeving.

Informatie is de motor
Via informatie en sensibilisatie motiveren we bewoners uit de buurt om hun woning te renoveren. Een renovatieproject ondernemen is niet altijd evident. Door bewoners te informeren en te adviseren, willen we hulpmiddelen en alternatieven aanbieden die een renovatieproject toegankelijker maken.

Betrokkenheid van de bewoner
Een renovatieproject vertrekt vanuit het initiatief dat bewoners nemen om zich te informeren in het renovatiecentrum. Hoe meer de eigenaar bij zijn renovatieproject wordt betrokken, hoe beter hij het project en de te doorlopen etappes zal beheersen. Via een renovatieproject geven wij niet alleen advies, maar willen we vooral de autonomie van bewoners stimuleren.

Een project op maat
Luisteren en samen naar oplossingen zoeken, vormen een groot onderdeel van ons dagelijkse werk. De renovatieadviseurs zoeken samen met de eigenaar naar een project dat zoveel mogelijk antwoordt wil bieden op de originele vraag en dat valt binnen de beschikbare middelen van het gezin. Naargelang het profiel van de eigenaar geeft de renovatieadviseur alle mogelijke informatie (technisch advies, premies, aannemers, analyse bestek, normen, hygiëne, etc.) en de verschillende pistes die mogelijk zijn voor ieders project.

Bricolage
Vormen van mede-eigendommen en ‘over-opsplitsing' van woningen, zijn ons niet onbekend. Door bewoners te adviseren willen we werken aan kwalitatieve renovatieprojecten die op een correcte manier beantwoorden aan de regels van de bouwkunde.

Dit jaar behandelde het renovatiecentrum in totaal 156 dossiers, waarvan 105 nieuwe dossiers in 2013 en 51 dossiers werden overgenomen uit de voorbije jaren. Dit jaar onderscheidden we 110/156 renovatiedossiers, waarbij het uitvoeren van renovatiewerken deel uitmaakte van de initiële vraag, 49 dossiers zijn van het 'type renovatie' en 61 dossiers 'type Isopold / Isoprim'. Daarnaast behandelden we ook een groot aantal dossiers (24/156) waarbij onbewoonbaarheid en inbreuken op de huisvestingscode van toepassing waren (vocht, schimmels, ventilatie, kakkerlakken, bricolage …). Dit blijft een transversaal aandachtspunt in al onze dossiers en spijtig genoeg is het een terugkerende problematiek. Verder blijven eigenaars beroep doen op het renovatiecentrum i.v.m. vragen omtrent stedenbouwkundige regelgeving, hierbij gaat het om regularisatiedossiers, aanvragen van vergunningen, rechtzettingen, informeren over de regelgeving, etc.. Tot slot blijven ook bewoners van buiten onze zone beroep doen op Bonnevie, dit jaar verwezen we 15 personen door naar een andere organisatie.

Uit onze gegevens leiden we af dat de meerderheid van de eigenaars die ons contacteren eigenaar-bewoners (95/156) van een één-gezinswoning (68/156) zijn, met een laag inkomen. Daarnaast merken we een stijgende trend van bewoners die contact met ons opnemen en eigenaar zijn van een appartement in een opgesplitste woning (al dan niet in een georganiseerde mede-eigendom). Het percentage eigenaars-verhuurders (9/156) blijft zeer laag. En veelal gaat het in deze dossiers om de renovatie van de gevel. We vrezen dus dat renovatie van verhuurde panden uitblijft en weinig gemotiveerd wordt. Dit heeft een verdere degradatie en minder kwalitatieve woningen voor huurders tot gevolg.

18-06-2014

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33