Renovatieadvies

Energiepremies 2016

U wil renoveren? Maar u weet niet waarmee u moet beginnen?
Een energieAUDIT kan u helpen om te bepalen waarvoor u tijdens de renovatie aandacht moet hebben om uw energieverbruik te verlagen. Verder is het van groot belang op een correcte manier de woning te ISOLEREN en u denkt daarbij best ook aan een aangepaste manier om te VENTILEREN. U bekijkt best ook eens of uw VERWARMINGSSYSTEEM correct en efficiënt werkt. Verschillende van deze werken zijn soms duur, maar net daarom is het interessant om u tijdig te informeren op welke manier de PREMIES u kunnen helpen om de werken te betalen.

Via verschillende steunmaatregelen wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar inwoners motiveren om hun woningen te verbeteren en op een rationele manier om te gaan met energieverbruik. Omdat slecht geïsoleerde woningen en verouderde verwarmingssystemen nog steeds de meeste energie verspillen, willen de nieuwe ENERGIEPREMIES vooral aandacht besteden aan deze aspecten van de woning.

Wie ontvangt hoeveel?
De hervorming van de Energiepremies wil streven naar een stabiel en doeltreffend gebruik van de financiële middelen voor een breed publiek.
De premieaanvragers worden ingedeeld per inkomenscategorie. Naargelang de specifieke behoeften wil men alle Brusselaars van de premies laten genieten. Daarom heeft men de categorieën geïndexeerd en naar boven herzien. Het plafond van de lage inkomens (categorie C) voor een alleenstaande komt zo op €33 525.36 en voor een koppel is dat €48 525.36 (op jaarbasis).
Een “georganiseerde mede-eigendom” zal voortaan ook onder de lage inkomenscategorie vallen, wanneer de aanvraag in naam van de mede-eigendom gebeurt. Vervolgens dienen ook alle facturen op naam van de mede-eigendom te staan.
Ook de eigenaar-verhuurders kunnen beroep doen op premies voor categorie C indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een overgangsperiode
Elke premieaanvraag moet gebeuren binnen 4 MAANDEN NA DATUM VAN HET SALDOFACTUUR. De periode januari en februari 2016 zal gelden als een overgangsperiode waar de aanvragers nog beroep kunnen doen op het premieregime van 2015. Hierbij dient men nog steeds het formulier van 2015 te gebruiken.

MEER INFORMATIE
Wens u in detail te bespreken of u in aanmerking komt voor één of meerdere premies ?
Neem dan contact op met ons Renovatiecentrum via 02 410 76 31 of kom langs in ons onthaal (Bonneviestraat 40, Molenbeek). We geven elke vrijdagvoormiddag op afspraak gratis advies voor uw renovatieproject.

24-11-2015

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33