Community Land Trust

Anders wonen is mogelijk, en ik werk er aan mee

Langzaamaan begint het idee om een Community Land Trust op te richten in Brussel zich te concretiseren. Het Brussels Gewest laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren en tegelijkertijd bereiden lokale organisaties op verschillende plaatsen in Brussel concrete projecten voor. De kans dat we in 2012 de eerste vastgoedoperaties kunnen realiseren is reëel. Om ondertussen samen de participatie en de rol van de bewoners binnen de toekomstige Community Land Trust op te bouwen organiseren we twee filmavonden (op 17 oktober en 23 november) en een grote volksvergadering (op 3 december). Het volledige programma vind je op de blog van het Platform Community Land Trust Brussel: www.communitylandtrust.wordpress.com.

08-10-2011

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33