Vacature

Begeleidingsopdracht organisatiebeleid

Een goed bestuur van een vereniging moet een passend evenwicht mogelijk maken tussen leiderschap, de
geest van de vereniging en haar prestaties enerzijds, en controle op de werking van de vereniging en naleving
van de regels die de vereniging zichzelf heeft opgelegd anderzijds. Deze begeleidingsopdracht moet zo
worden aangepakt worden dat iedere deelnemer (teamlid of vrijwilliger-bestuurder) hieraan kan deelnemen
in de eigen taal. Daarom lijkt het ons belangrijk dat de uitvoerder of de uitvoerende partner(s) de beide
landstalen vlot beheerst (Fr/NL).

OPDRACHT :
o De organisatie in staat stellen haar haar missie en maatschappelijk doel vlotter te bereiken ;

o De 3 assen van goed bestuur bevorderen :

▪ Ethiek : het handelen van de VZW is gebaseerd op haar waarden ;
▪ De transparantie : de VZW bevordert voortdurend het participatief beheer ;
▪ Efficiëntie : de VZW werkt met overheidsmiddelen of giften, die zo efficiënt mogelijk moeten
worden besteed aan het sociale doel.

o Een goed/beter bestuur tot stand brengen op basis van de missie en visie van de VZW, die reeds werd
uitgewerkt onder begeleiding van Quivif (met collega’s en vrijwilligers), door concrete voorstellen te
doen op basis van volgende punten :

▪ Een organogram van de vereniging ;
▪ Een heldere taak en rolverdeling opmaken ;
▪ De afbakening waar en door wie best beslissingen worden genomen ;
▪ Een kader voor functionerings/evaluatiegesprekken met werknemers/vrijwilligers uitwerken ;
▪ Een taak-/functieomschrijving opmaken voor transversale taken ;


o Een structuur voorstellen van te nemen besluiten op basis van deze begeleidingsopdracht .

TIMING :
o Start van de opdracht : september 2021
o Voorstellen op de uitgewerkte punten : december 2021
o Voorstel aan Raad van bestuur tot in werking laten treden voorgestelde beslissinge: januari 2022

20-07-2021

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33