Communiqué de presse – Réseau habitat

Dans le contexte de crise énergétique, la Région bruxelloise déforce des acteurs de première ligne qui accompagnent les ménages précaires dans leur projet de rénovation et vers une utilisation rationnelle de l’énergie. Le Réseau Habitat a rédigé un communiqué de presse pour attirer l’attention sur ce sujet, veuillez le trouver ci-joint. N’hésitez pas à nous contacter […]

Persbericht – Netwerk Wonen

In het kader van de energiecrisis financiert het Brussels Gewest eerstelijnsorganisaties die precaire huishoudens begeleiden bij hun renovatieproject en naar een rationeel energieverbruik. Netwerk Wonen heeft een persbericht opgesteld om de aandacht op deze kwestie te vestigen, zie bijlage. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft en om dit bericht […]

Jaarverslag 2021

Hiiier is de digitale versie van ons jaarverslag 2021 : Download