Service Réno

Ceci n’est pas une réno

DATUM

2019-2022

Parteners

gemeente Jette, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Subsidie

MAGRITTE wijkcontract (2019-2022)

Previous
Next

Doelstellingen

Renovatieadvies op maat

  • Het woningbestand verbeteren

  • Duurzame renovatieprocessen stimuleren

  • De meest kwetsbare gezinnen ondersteunen in hun renovatieproces

Description

“Ceci n’est pas une réno” wordt gesubsidieerd door de gemeente Jette en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het wijkcontract MAGRITTE (2019-2022). De vzw Buurthuis Bonnevie heeft al heel wat huiseigenaars begeleid bij hun renovatiewerken en hen geholpen om de kwaliteit van hun woning op een duurzame manier te verbeteren. Er werd een kantoor opgericht in GC Essegem om gratis en gepersonaliseerd advies te geven over een hele reeks onderwerpen: informatie over de planning, het aanvragen van financiële steun (verhoogde premies in het kader van het wijkcontract, groene lening), het analyseren en prioriteren van de uit te voeren werken en hulp bij het aanvragen en vergelijken van offertes. 

Met het oog op het halen van de klimaatdoelstellingen richtten we ons advies ook op het vergroenen van de buurt en het verminderen van het energie- en waterverbruik: regenwateropvang, installatie van groene daken, en ook de installatie van klimplanten aan de straatgevel, met de buurtdienst en BonFix van het buurtcentrum. Al met al een groot succes!

Link naar andere website: https://www.jette.irisnet.be/nl/duurzaam-wijkcontract-magritte/duurzaam-wijkcontract/het-duurzaam-wijkcontract-magritte-2017-2022?set_language=nl