Service usage

SVC06 - KERMESSE BONNEVIE

DATUM

2023-2025

SubsidIeS

Stadsvernieuwings Contract 6 “Rondom Simonis” ; Urban.brussels
Previous
Next

Doelstellingen

Veel plezier met het ontdekken van handige tips om thuis energie te besparen

  • De moeilijke context waarin gezinnen in brandstofarmoede zich bevinden zichtbaar maken (financieel, energiekosten, kosten van de werken, renolutiestrategie en toekomstige renovatieverplichtingen, enz;)
  • De obstakels belichten waarmee gezinnen worden geconfronteerd bij hun inspanningen om hun huisvesting te verbeteren;
  • De concrete acties en gedragsveranderingen van bewoners benadrukken die aantonen dat het mogelijk is om bepaalde obstakels te overwinnen en broeikasgassen te verminderen;
  • De impact aantonen van kleine gebaren en werken op verbruik en comfort;
  • De multidisciplinaire expertise van Bonnevie op het gebied van huisvestingssteun benadrukken en de noodzaak om financiële steun te verlenen aan verenigingen die op dit gebied actief zijn.

Beschrijving

Het KERMESSE-project zal 3 jaar lopen, met één evenement per jaar om de lokale bewoners en de steun van Bonnevie in de kijker te zetten om hen te helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen door middel van gerichte acties op maat en kleinschalige projecten. En dit alles op een leuke manier!

Fase 1 (2023):
KERMESSE – een feestelijk familie-evenement in het Maison des Cultures in Molenbeek, om banden te smeden met buurtbewoners en mensen te ontmoeten die 1 jaar lang ondersteund willen worden om hun energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd hun comfort te verhogen, en zo “ambassadeurs” worden voor andere buurtbewoners.

Fase 2 (2024):
Creatie van een evenement op meerdere locaties. Een lichte vorm van ludieke installatie in een openbare ruimte in de vorm van een “mini-beurs” zal worden gecombineerd met bestaande evenementen waarbij het CRU06-publiek betrokken is (gebruik van de “pop-up” fietskar, korte video als discussiemiddel, hergebruik van enkele spelletjes van de grote beurs 2023, enz.) Deze kleine acties zullen het publiek aantrekken en een moment van reflectie genereren over energie, besparingen en huisvesting. Deze fase is nodig om de problemen naar voren te brengen en manieren te vinden om ze op te lossen.

Fase 3 (2025):

Het opzetten van een rondleiding door de wijk of een evenement om de acties en kleinschalige projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Energiecollectief onder de aandacht te brengen en om de productie/demonstratieworkshops te leiden (te bepalen met geïnteresseerde bewoners en bepaalde buurtverenigingen).