Windflow

Over ons

Missie

Vanuit het verbeteren van het wonen in het historisch centrum van Sint-Jans-Molenbeek,
richt het Buurthuis Bonnevie zich op de verdediging, bevordering en versterking van de leefkwaliteit van de bewoners van deze en omliggende wijken, evenals op het recht op wonen.

Onze visie

In het perspectief van een rechtvaardige en duurzame samenleving

Buurthuis Bonnevie werkt aan haar missie vanuit het perspectief van een rechtvaardiger samenleving die
waardige en billijke leefomstandigheden voor iedereen mogelijk maakt, maar ook een duurzame
samenleving, gericht op de lange termijn, in evenwicht met haar omgeving, zonder uitputting van haar
grondstoffen en in respect voor haar functionele grenzen en haar hernieuwende mogelijkheden.

Luisterend naar de bewoners werkt het Buurthuis Bonnevie samen met hen mogelijke oplossingen uit die
de vastgestelde behoeften een antwoord bieden, waarbij voorrang uitgaat naar mensen die het moeilijker
hebben. Deze ambitie krijgt vorm in acties van ‘geïntegreerde wijkontwikkeling’ en ‘sociale’ en
‘professionele’ inschakeling. Hier wordt mee gewerkt in een permanente interactie tussen innovatie,
overdracht en structurele verankering.

In een co-creatie met de bewoners

Vanuit een integrerende aanpak

De integrerende, interdisciplinaire en transversale aanpak, in een combinatie van individueel en
collectief werk, maakt het mogelijk de kennis en ervaring samen te brengen en te werken aan een
gedeelde werkmethode die zich richt op het versterken van participatie, democratie en solidariteit, met
de ambitie tot een meer inclusieve organisatie en samenleving.

In functie van deze integrerende aanpak, organiseert Buurthuis Bonnevie zich in een open en horizontale
werkomgeving. De “Bonnevie” werksfeer is gedrenkt in samenwerking, zowel binnen de organisatie
(onder collega’s, vrijwilligers en bestuurders), als met bewoners en partners. Het baseert zich op
vertrouwen, complementariteit, rechtvaardigheid en solidariteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door het
koesteren van vaardigheden als luisteren, communiceren, openheid en voorzorg.

In een open en solidaire werksfeer.

Werken aan structurele verandering

Problemen die op lokaal niveau worden ervaren, hebben vaak een socio-economische, structurele
oorsprong, inherent aan het neo-liberale systeem. Om de lokale ervaring op hogere beleidsmatige
echelons te brengen, werkt het Buurthuis Bonnevie samen met zijn grootstedelijke omgeving door zich te
engageren in netwerken die werken aan problemen in de woonomgeving, de armoede en de realisatie
van het recht op wonen.

Onze geschiedenis

Onze partners

 

Bonnevie is al 43 jaar actief en is diep geworteld in de lokale gemeenschap. Het vereist een verscheidenheid aan diensten en vaardigheden, die wij bundelen om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

We maken deel uit van een groot netwerk van organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardigere samenleving, en in het bijzonder voor het recht op huisvesting, de ontwikkeling van duurzame buurten, de uitroeiing van armoede en de ontwikkeling van een meer democratische samenleving.

Onze subsidies