2024_Memorandum van het Habitat-netwerk voor een sociale RENOLUTIE in een inclusieve en participatieve stad

Met het oog op de regionale verkiezingen van 2024 heeft het Habitat-netwerk zojuist een politieke nota over 2024 gepubliceerd, het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de 9 aangesloten verenigingen, waarvan Bonnevie er één is, en hun coördinatie.
Met deze nota wil het Habitat Netwerk de institutionele en politieke actoren bewust maken van de bevindingen van de basisverenigingen in de specifieke gebieden waar ze al tientallen jaren actief zijn en in het kader van de RENOLUTIE. De bijzonderheid van het Habitat-netwerk is dat het zowel expertise heeft in het stadsvernieuwingsbeleid als toegang tot de intimiteit van de Brusselaars, tot hun moeilijkheden om in de stad te leven en er een rol in te spelen.
Het doel van deze nota is de aandacht te vestigen op het belang van het aanvullen van het beleid van VERNIEUWING, en de bijbehorende verplichtingen, met een sociaal beleid. Een dergelijk beleid zou de voorspelde nevenschade van RENOLUTIE voorkomen, zoals meer verarming, de “renovatie” van huurders (uitzetting van een huurder door zijn huisbaas om renovaties uit te voeren en de woning vervolgens tegen een hogere prijs te verhuren) en de gedwongen doorverkoop van eigenaars die niet in staat zijn om de renovatiewerkzaamheden te financieren.

http://reseauhabitat.be/wp-content/uploads/2024/04/Memorandum-politique-Reseau-Habitat-2024-NL.pdf