Renovation Dienst

STUDIE FOCUS ENERGIE (Renolab-C)

DATUM

2017 – 2021

Partners

Atelier Moneo, Kennis Centrum WWZ, KU Leuven, VUB, Renovasssistance, Rotor

Subsidie

Brussels Hoofstedelijk & EFRO-FEDER

Previous
Next

Doelstellingen

MOET HET WERKELIJKE VERBRUIK HOGER WORDEN GESCHAT DAN DE THEORETISCHE BEREKENING VAN HET EBP?

– laten zien dat het gedrag van gebruikers vaak afwijkt van wat vereist wordt door de Energieprestatie van Gebouwen (EPB),

– pleiten voor het opnemen van het werkelijke verbruik in de analyse van de prestaties van woningen.

Beschrijving

Deze studie focust op de historische wijken van Sint-Jans-Molenbeek. Ze wordt uitgevoerd in het kader van het project “Samen Renoveren (RenoLab-C)”, een “Living Lab” geselecteerd door het EFRO-project “Living Labs Brussels Retrofit”. Het verenigt spelers uit de onderzoekssector, verenigingen en bedrijven die actief zijn in de renovatie van oude gebouwen.

Meer info: www.samenrenoveren.be

Uitsluitend vertrouwen op de EPB impliceert een puur statistische en theoretische benadering van renovatie, waarbij een kwalitatieve benadering die kijkt naar het comfort van de bewoners, hun gezondheid en hun gedrag, alsook naar het behoud van het gebouw zelf, op de achtergrond wordt geschoven. Hier willen we enkele ideeën uit de praktijk naar voren brengen om de reflectie over een renovatiebeleid voor de gebouwen in Brussel te verbreden.

Het doel van een basis vzw zoals Bonnevie is om, met de middelen waarover ze beschikt, verbanden te leggen tussen het gebruik (verbruik, bezetting van de woning bijvoorbeeld), het onderhoud (staat van de uitrusting) en de renovatie (niveau van isolatie en luchtdichtheid), om een globale en holistische visie te hebben van de habitat en niet langer van het gebouw alleen. In dit onderzoek worden daarom een methode en ideeën voorgesteld voor de ontwikkeling van een beoordelingsinstrument voor gebouwen: Rhizoom. Rhizoom kan een nauwkeuriger beeld geven van de werkelijke situatie en kan helpen bij het verfijnen van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Lees de studie hier (NL): 220113_FocusNRJ-RE_Bonnevie NL

Zie ook de gerelateerde factsheets over:

Samen Renoveren: algemene projectfiche
Rhizoom, een digitaal platform voor woningbeheer voor bewoners, beheerd door adviseurs.

2 Responses

Comments are closed.